برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين اعتياد به اينترنت و سلامت عمومي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي لرستان در سال 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

مقدمه: اعتياد به اينترنت بهمعناي استفاده بيش از حد يانا معقول و بيمارگونه از اينترنت است که پيامدهاي اجتماعي از جمله تاثير برسلامت عمومي را به دنبال دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط بين اعتياد به اينترنت و سلامت عمومي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي لرستان درسال 1392 انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي و از نظر نوع بررسي همبستگي مي باشد. جامعه آماري آن کليه دانشجويان) کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکتراي) دانشگاه علوم پزشکي لرستان مي باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول و جدول کرجسي مورگان 240 نفر مي باشد که به روش نمونه گيري از نوع طبقه اي تصادفي انتخاب شدند. اطلاعات از طريق پرسشنامه شامل پرسش نامه اطلاعات فردي، پرسشنامه اعتياد به اينترنت يانگ و پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ جمع آوري براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي متناسب و آزمونهاي خي 2 – ضريب همبستگي، آزمون هاي
T مستقل، تحليل واريانس يکطرفه استفاده گرديد. آناليز با استفاده از برنامه آماري SPSS18 انجام گرفت.
يافته ها: يافته ها نشان داد که بين نمرات اعتياد به اينترنت با نمرات سلامت عمومي و مولفه هاي آن با (ضريب همبستگي
r=-0.471 در سطح P>0.01) ارتباط معني داري وجود دارد. از نظر اعتياد به اينترنت 0.85 درصد دانشجويان نرمال و 0.15 درصد در معرض اعتياد بودند.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به تاثير اعتياد به اينترنت بر ابعاد سلامتي دانشجويان، نظارت و کنترل بر استفاده از اينترنت و آگاه نمودن دانشجويان از اثرات مخرب ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرهادی نیا، م.، و ملک شاهی، ف.، و جلیلوند، م.، و فروغی، س.، و رضایی، س. (1394). بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1392. یافته, 17(4 (پیاپی 66)), 62-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267705



Vancouver : کپی

فرهادی نیا مسعود، ملک شاهی فریده، جلیلوند مانیا، فروغی سعید، رضایی سیمین. بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1392. یافته. 1394 [cited 2021December01];17(4 (پیاپی 66)):62-74. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267705



IEEE : کپی

فرهادی نیا، م.، ملک شاهی، ف.، جلیلوند، م.، فروغی، س.، رضایی، س.، 1394. بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1392. یافته, [online] 17(4 (پیاپی 66)), pp.62-74. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267705.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 191 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی