برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 143 تا صفحه 171 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير گرايش کارآفرينانه بر عملکرد کسب و کارها با ميانجي گري فرآيند خلق دانش (مورد مطالعه: کسب و کارهاي کوچک و متوسط)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، قم، ایران
 
چکیده: 

زمينه: در ادبيات معاصر سازمان و مديريت، دو مفهوم "گرايش کارآفرينانه" و "مديريت دانش"، هر يک به نوبه خود در عملکرد مطلوب کسب وکار، نقش آفرين بوده اند.
هدف: هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تاثير گرايش کارآفرينانه بر عملکرد کسب وکارهاي کوچک و متوسط با ميانجي-گري فرآيند خلق دانش در استان قزوين است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و داراي رويکرد کمي، و از نظر روش، توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق را 392 نفر از مديران کسب وکارهاي کوچک و متوسط استان قزوين تشکيل مي دهند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه 196 نفر انتخاب و به روش نمونه گيري تصادفي 230 پرسشنامه توزيع و 201 پرسشنامه جمع-آوري شد. به منظور گردآوري داده ها از سه نوع پرسشنامه استاندارد: خلق دانش، گرايش کارآفرينانه و عملکرد، استفاده شد. داده هاي گردآوري شده با به کارگيري نرم افزارهاي
SPSS وLISREL تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: يافته ها، نقش ميانجي گري خلق دانش (اجتماعي سازي، بيروني سازي، ترکيب و دروني سازي دانش) را در تاثير گرايش کارآفرينانه با مولفه هاي" نوآوري، ريسک پذيري، پيشگامي، کسب وکار جديد، نوسازي راهبردي" بر عملکرد رشد، بهره وري و سودآوري کسب وکارها نشان داد.
نتيجه گيري: مهم ترين نتيجه پژوهش حاضر اين است که گرايش کارآفرينانه و خلق دانش بر عملکرد، هم در سطح کسب وکار و هم در سطح آموزش اثر مي گذارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

کریمی، آ.، و رحمانی، س. (1394). تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارها با میانجی گری فرآیند خلق دانش (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, 5(3), 143-171. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267658Vancouver : کپی

کریمی آصف، رحمانی سوما. تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارها با میانجی گری فرآیند خلق دانش (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 1394 [cited 2021April20];5(3):143-171. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267658IEEE : کپی

کریمی، آ.، رحمانی، س.، 1394. تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارها با میانجی گری فرآیند خلق دانش (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, [online] 5(3), pp.143-171. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267658. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 277 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی