نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  2 , شماره  6 ; از صفحه 73 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين نحوه گذراندن اوقات فراغت و سلامت رواني معلمان ورزشکار و غير ورزشکار شهر شاهين شهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين نحوه گذراندن اوقات فراغت و سلامت رواني معلمان ورزشکار و غير ورزشکار شهر شاهين شهر بود. جامعه آماري تحقيق شامل کليه معلمان شهر شاهين شهر (280 نفر) مي باشد که با استفاده از جدول مورگان 167 نفر به روش تصادفي انتخاب شدند. براي دست يابي به اهداف تحقيق از دو پرسشنامه استاندارد اوقات فراغت و سلامت رواني استفاده شد. روايي هردو پرسشنامه به تاييد 15تن از متخصصين رسيد و پايايي آنها با آلفاي کرونباخ به ترتيب با 0.79، 0.82، محاسبه شد. براي تحليل داده ها از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي از جمله کلموگروف اسميرنف، T مستقل، T تک نمونه اي، ضريب همبستگي اسپيرمن، خي دو و تحليل واريانس يک طرفه با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که سلامت رواني معلمان ورزشکار در سطح مطلوبي قرار داشت (p=0.001، t=12.22). همچنين معلمان ورزشکار نسبت به معلمان غير ورزشکار زمان بيشتري از اوقات فراغت خود را صرف فعاليت هاي ورزشي مي کردند. از ديگر نتايج تحقيق، اختلاف معنادار بين سطح سلامت روان معلمان ورزشکار و غير ورزشکار شاهين شهر بود (P=0.001، T=6.86) که نشان مي دهد معلمان ورزشکار به طور معني داري سلامت روان بيشتري نسبت به معلمان غير ورزشکار دارند. همچنين بين ميزان اوقات فراغت معلمان ورزشکار و غير ورزشکارشهر شاهين شهر با تاکيد بر فعاليت هاي ورزشي اختلاف معني داري وجود داشت (P=0.001). در نهايت، بين سطح سلامت معلمان ورزشکار و نيز معلمان غير ورزشکار شهر شاهين شهر با ميزان فعاليت ورزشي در اوقات فراغت ارتباط معني دار وجود داشت (p=0.001، R=0.66).
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موسوی راد، س.، و کشاورز، ل. (1394). ارتباط بین نحوه گذراندن اوقات فراغت و سلامت روانی معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار شهر شاهین شهر. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش, 2(6), 73-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267593Vancouver : کپی

موسوی راد سیده طاهره، کشاورز لقمان. ارتباط بین نحوه گذراندن اوقات فراغت و سلامت روانی معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار شهر شاهین شهر. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. 1394 [cited 2022August08];2(6):73-81. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267593IEEE : کپی

موسوی راد، س.، کشاورز، ل.، 1394. ارتباط بین نحوه گذراندن اوقات فراغت و سلامت روانی معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار شهر شاهین شهر. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش, [online] 2(6), pp.73-81. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267593. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 174 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی