برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 48 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي قدرت پيش بيني کنندگي ادراک گرانباري نقش توسط خودکارآمدي شغلي و حمايت سازماني ادراک شده از ايمني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایلام، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، کمیته تحقیقات دانشجویی
 
چکیده: 

مقدمه: پژوهش ها نشان مي دهند که ادراک گرانباري نقش در کارکنان رابطه معني داري با وقوع حوادث شغلي دارد. از جمله شيوه هايي که مي توانند به عنوان موانعي در برابر اثرات زيان بار محيط کار بر سلامتي عمل کنند افزايش منابع شناختي و حمايتي مانند خودکارآمدي شغلي و حمايت سازماني است. با توجه به اين مطالب، هدف از پژوهش حاضر تعيين قدرت پيش بيني کنندگي ادراک گرانباري نقش توسط خودکارآمدي شغلي و حمايت سازماني ادراک شده براي ايمني مي باشد.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگي است. نمونه متشکل از 189 نفر از کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان در سال 1391 بود که به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده و به پرسش نامه هاي خصوصيات دموگرافي، خودکارآمدي شغلي، حمايت سازماني ادراک شده براي ايمني و گران باري نقش پاسخ دادند. داده ها با استفاده از محاسبه ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که همبستگي دروني معني داري بين خودکارآمدي شغلي، حمايت سازماني ادراک شده براي ايمني و گران نقش وجود دارد(P<0.05) . تجزيه و تحليل رگرسيون نشان داد متغير خودکارآمدي شغلي حدود 11% و حمايت سازماني ادراک شده حدود 10% از واريانس گران باري نقش را پيش بيني کردند(P<0.05) .
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش از اهميت متغيرهاي رواني- اجتماعي در پيش بيني ادراک گران باري نقش در کارکنان حمايت مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی