4 SID.ir | ارزيابي ميزان مواجهه تنفسي با بنزو آلفا پيرن در آسفالت کاران شهر تهران

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ميزان مواجهه تنفسي با بنزو آلفا پيرن در آسفالت کاران شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای
 
چکیده: 

مقدمه: آسفالت کاران با عوامل مخاطره آميز فراواني در محيط کار خود از جمله هيدرو کربن هاي چند حلقه آروماتيک (PAHs) مواجهه دارند که ممکن است منجر به ايجاد بيماري شغلي در آن ها شود. بنزو آلفا پيرن به عنوان يک ماده سرطان زا در انسان از آسفالت داغ متصاعد مي شود و آسفالت کاران با آن مواجهه دارند. هدف از اين مطالعه ارزيابي ميزان مواجهه تنفسي آسفالت کاران با بنزو آلفا پيرن مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه از هواي تنفسي 42 آسفالتکار تحت پوشش شهرداري تهران، توسط پمپ نمونه برداري فردي متصل به جاذب XAD-2 و فيلترPTFE ، نمونه برداري صورت گرفت. جهت آناليز نمونه ها از دستگاه HPLC- UV استفاده شد.
يافته ها: از مجموع 42 نمونه تهيه شده، در %71 آن ها معادل 30 نمونه بنزو آلفا پيرن شناسايي شد. شغل کمک فينيشري با ميانگين 38.83 و انحراف معيار 17.74 بيشترين ميزان مواجهه در بين همه مشاغل را به خود اختصاص داد. در هيچ کدام از نمونه هاي جمع آوري شده از شغل چرب کن، بنزو آلفا پيرن مشاهده نشد. نتايج آزمون Scheffe نشان داد که تنها ميزان مواجهه در دو شغل کمک فينيشر و راننده غلتک لاستيکي با هم اختلاف معناداري دارد(P<0.03) .
نتيجه گيري: نتايج به خوبي حاکي از اين واقعيت است که اولا آسفالت کاران با PAHs مواجهه دارند و ثانيا اندازه گيري هاي نشان داد که ميزان مواجهه با بنزوآلفا پيرن در شغل کمک فينشري بيشترين مقدار و در شغل راننده غلتک لاستيکي کمترين مقدار را داشته است. در مجموع ميزان مواجهه تنفسي با بنزوآلفا پيرن در آسفالت کاران پايين تر از حد مجاز کشوري ارائه شده مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 315
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی