برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي گيلان بر اساس مدل سروکوال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه گیلان
 
چکیده: 
کيفيت خدمات آموزشي با بررسي شکاف بين انتظارات دانشجو (وضع مطلوب) و خدمات آموزشي ارائه شده (وضع موجود) تعيين مي شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويي به اين سوال بوده است که کيفيت خدمات آموزشي دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيلان بر اساس مدل سروکوال چگونه است؟ تحقيق حاضر با توجه به هدف از نوع تحقيقات کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده ها جزء تحقيقات توصيفي از نوع پيماشي بوده است. جامعه آماري کليه دانشجويان (به جز دانشجويان دکتري) بود که در سال تحصيلي 93-92 در دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيلان به تحصيل مشغول بوده و تعداد آنها حدودا 550 نفر بوده است. براي انتخاب نمونه مورد نياز از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي و از جدول مورگان استفاده شد. بر طبق جدول مورگان تعداد نمونه آماري 226 نفر بوده است که از ميان پرسش نامه هاي ارسالي 174 پرسش نامه پس از تکميل دريافت گرديد. براي گرد آوري داده ها از پرسشنامه ابعاد پنج گانه مدل سروکوال که قبلا آن را عنايتي نوين و همکاران طراحي و استفاده کرده اند، با تغييرات لازم استفاده شد. روايي محتوايي اين پرسشنامه از طريق نظر خبرگان و پايايي (اعتبار) آن از طريق محاسبه آلفاي کرانباخ (=0.93a) تعيين شد. از تحليل عاملي تاييدي براي بررسي روايي سازه استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که در هيچ يک از ابعاد پنج گانه ادراک شده در بين دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني داري وجود ندارد. در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد مشخص شد که به غير از بعد کيفيت اطمينان در بقيه ابعاد ميانگين درک دانشجويان در اين مقاطع با هم تفاوت معني داري دارند. در اولويت بندي ابعاد کيفيت خدمات مورد انتظار مشخص شد که بين اولويت دانشجويان دختر و پسر با هم تفاوت معني داري وجود دارد. در اولويت بندي ابعاد کيفيت خدمات مورد انتظار نيز بين دانشجويان مقاطع مختلف نيز تفاوت معني دار بود. يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد در تمامي ابعاد کيفيت خدمات آموزشي و عبارات مربوط به آن شکاف منفي و معني داري وجود دارد. شکاف منفي بيانگر آن است که از ديد دانشجويان، ارائه خدمات آموزشي در حد انتظارات آنان نبوده و در برآورده کردن انتظارات دانشجويان بايد اقدامات لازم انجام گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

همتی نژاد، ز.، و همتی نژاد، م. (1393). ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گیلان بر اساس مدل سروکوال. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش, 1(3), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267449Vancouver : کپی

همتی نژاد زهرا، همتی نژاد مهرعلی. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گیلان بر اساس مدل سروکوال. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. 1393 [cited 2022January17];1(3):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267449IEEE : کپی

همتی نژاد، ز.، همتی نژاد، م.، 1393. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گیلان بر اساس مدل سروکوال. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش, [online] 1(3), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267449. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی