برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  7 , شماره  3 ; از صفحه 46 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شرايط کاري موثر بر عملکرد اپراتور (CPCs) و تعيين احتمال خطاي کلي توسط تکنيک CREAM فازي (يکي از مناطق عملياتي شرکت انتقال گاز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علمی کاربردی
 
چکیده: 

مقدمه: با وجود اتوماتيک شدن و به روز شدن بخش هاي مختلف صنعتي هنوز، انسان نقش مهمي را در بخش هاي مختلف طراحي، تعميرات و عمليات و نظارت هر سيستم بازي مي کند. تمام فعاليت هاي انجام شده در اين بخش ها، تحت تاثير شرايط کاري ويژه يا موقعيت هاي کاري قر ار دارد که در واقع با هم تشکيل مجموعه سه تايي MTO (انسان، تکنولوژي و سازمان) را مي دهند. لذا به منظور کاهش خطاي انساني و ارتقاي وضعيت ايمني، شناسايي و ارزيابي شرايط کاري موثر بر عملکرد اپراتور (CPCs) و تعيين احتمال خطاي کلي توسط تکنيک CREAM فازي، به عنوان يک ضرورت محسوب مي شود.
روش بررسي: مطالعه حاضر، يک مطالعه مقطعي است که در اتاق کنترل و بخش تعميرات و نگهداري يکي از مناطق عملياتي شرکت انتقال گاز، با 52 نفر کارمند که به طور سرشماري انتخاب شده بودند، انجام شد. براي انجام پژوهش در ابتدا به شناسايي مشاغل بحراني پرداخته سپس پرسشنامه اي براي ارزيابي شرايط کاري موثر بر عملکرد
(CPCs)  تهيه و بعد از فازي کردن آن با استفاده از روش اوليه CREAM فازي شده کنترل هاي محتمل کاربر و احتمال کلي خطاي شناختي براي مشاغل تعيين گرديد.
نتايج: بر اساس نتايج روش اوليه
CREAM فازي، براي کليه وظايف نوبتکار، سرپرست نوبتکار، نوبتکار ارشد و تعميرات نوع سبک کنترلي تاکتيکي تعيين گرديد.
نتيجه گيري: با توجه به روش اوليه
 CREAMفازي، عواملCPCs  مرتبط با بهبود اطمينان عملکرد شامل شرايط کار، زمان در دسترس براي انجام کار، قابليت دسترسي به روش ها و برنامه ها مي باشد که باعث ايجاد سبک کنترلي تاکتيکي مي گردد، با توجه به نتايج حاصل در اين مطالعه هيچکدام از عوامل CPCs باعث کاهش عملکرد اطمينان اپراتور نمي شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی