نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير شيرين بيان (د-رگليس) بر افسردگي پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، خمین، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: پرستاران به دليل خصوصيات محيط کار خود، در معرض افسردگي قرار دارند. با توجه به اهمت نقش پرستاران در نظام بهداشتي - درماني، اين مطالعه با هدف تعيين تاثير گياه شيرين بيان بر کاهش علائم افسردگي پرستاران انجام شد.مواد و روش ها: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني 3 سو کور و 2 گروهي است که در آن 72 نفر از پرستاران شاغل در بخش هاي داخلي و جراحي بيمارستان هاي آموزشي شهر اراک -که واجد شرايط شرکت در پژوهش بودند - با استفاده از نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفي در يکي از گروه هاي آزمون و کنترل قرار گرفتند. از همه نمونه ها رضايت نامه کتبي جهت شرکت در پژوهش دريافت شد. نمونه هاي گروه آزمون قرص د-رگليس حاوي 380 ميلي گرم عصاره شيرين بيان را 3 بار در روز به مدت 4 هفته و نمونه هاي گروه کنترل نيز، دارونما را به همان ميزان و تعداد مصرف کردند. بعد از اتمام مداخله، «مقياس افسردگي بک» مجددا به وسيله نمونه ها تکميل شد و اطلاعات به دست آمده به کمک آزمون هاي آماري کاي - دو، تي زوجي و تي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: ميانگين نمره افسردگي پرستاران در گروه آزمون قبل از مصرف دارو 19.22±7.686 که بعد از مداخله به 13.10±7.755 تغيير يافت. همچنين ميانگين اين شاخص در گروه کنترل قبل از مداخله 20.5±7.507 و بعد از مداخله به 19.72±7.456 رسيد. اختلاف آماري معني داري بين ميانگين شاخص افسردگي در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله وجود داشت (p=0.001)؛ اما در مورد گروه کنترل اين اختلاف معني دار نبود (p=0.079). همچنين بين ميانگين شاخص افسردگي در دو گروه آزمون و کنترل بعد از مداخله اختلاف آماري معني داري وجود داشت (p=0.001).نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش، به نظر مي رسد مي توان از اين دارو در کاهش علائم افسردگي استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علیزاده، ز.، و عباسی نیا، ه.، و ملک حسینی، ا.، و نوروزی، م.، و مطوری پور، پ.، و غفارزادگان، ر. (1395). تاثیر شیرین بیان (د-رگلیس) بر افسردگی پرستاران. طب مکمل, 6(1 (پیاپی 18)), 1410-1419. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267282Vancouver : کپی

علیزاده زینب، عباسی نیا هانیه، ملک حسینی اعظم، نوروزی معصومه، مطوری پور پگاه، غفارزادگان رضوان. تاثیر شیرین بیان (د-رگلیس) بر افسردگی پرستاران. طب مکمل. 1395 [cited 2022May20];6(1 (پیاپی 18)):1410-1419. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267282IEEE : کپی

علیزاده، ز.، عباسی نیا، ه.، ملک حسینی، ا.، نوروزی، م.، مطوری پور، پ.، غفارزادگان، ر.، 1395. تاثیر شیرین بیان (د-رگلیس) بر افسردگی پرستاران. طب مکمل, [online] 6(1 (پیاپی 18)), pp.1410-1419. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267282. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی