نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 13 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي متغيرهاي پيش آگهي در رده بندي نرخ بقاي بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال با استفاده از درخت تصميم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است