برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  25 , شماره  3 ; از صفحه 117 تا صفحه 132 .
 
عنوان مقاله: 

برنامه ريزي تخصيص منابع آب تحت سناريوهاي مديريتي در حوضه گرگان رود

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشکده آب وخاک، دانشگاه زابل
 
چکیده: 

با توجه به رشد سريع جمعيت و محدود بودن منابع آب، مديريت جامع منابع آب از اهميت فراواني برخوردار است. براي مديريت و برنامه ريزي بهينه منابع آب در سطح يک حوضه مدل هاي مختلفي وجود دارد. در سال هاي اخير مدل WEAP به دليل جامعيت در لحاظ کردن توأم فرآيندهاي فيزيکي- هيدرولوژيکي و سيستم مديريت يکپارچه و اولويت بندي تخصيص منابع آب، مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است. هدف اصلي از انجام اين تحقيق بهره گيري از مدل WEAP براي تعيين مقدار آب تخصيص يافته براي بخش صنعت از سدهاي گلستان و وشمگير در حوضه گرگان رود (استان گلستان) بود. در اين راستا ابتدا حوضه آبريز گرگان رود از نظر آورد ماهانه شبيه سازي شد و مدل براي شرايط پايه و سناريوهاي مختلف اجرا گرديد. براي اين منظور از روش سال آبي مدل WEAP استفاده شد. در اين مدل، حجم رسوب گذاري در مخازن سدها به صورت اضافه نمودن حجم مرده در پايان هر ماه به صورت تجمعي، در نظر گرفته شده است. پس از بررسي هاي انجام شده و مدل نمودن حوضه گرگان رود، درصد حجم آب قابل تخصيص براي نيازهاي کشاورزي، صنعت، آبزي پروري و زيست محيطي با توجه به اهداف موردنظر طرح به دست آمد. نتايج نشان داد در برنامه ريزي جديد تخصيص منابع آب حوضه گرگان رود مي توان با پذيرفتن 5% کاهش اعتماد پذيري سيستم، نياز صنعت حاشيه سد وشمگير را به ميزان 9.5 ميليون متر مکعب تامين کرد. در نظر نگرفتن رسوب گذاري مخزن در مدل سازي، ميزان اعتماد پذيري سيستم را به ميزان قابل توجهي کاهش داد. لحاظ نمودن کاهش رسوب گذاري در مخزن، (هر پنج سال به ميزان 1 ميليون متر مکعب) ازيک طرف و افزايش راندمان آبياري از طرف ديگر مي تواند اعتمادپذيري سيستم را در برنامه ريزي حفظ کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

دهقان، ز.، و دلبری، م.، و محمدرضاپور، ا. (1394). برنامه ریزی تخصیص منابع آب تحت سناریوهای مدیریتی در حوضه گرگان رود. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), 25(3), 117-132. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267241Vancouver : کپی

دهقان زهرا، دلبری معصومه، محمدرضاپور ام البنی. برنامه ریزی تخصیص منابع آب تحت سناریوهای مدیریتی در حوضه گرگان رود. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی). 1394 [cited 2021April20];25(3):117-132. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267241IEEE : کپی

دهقان، ز.، دلبری، م.، محمدرضاپور، ا.، 1394. برنامه ریزی تخصیص منابع آب تحت سناریوهای مدیریتی در حوضه گرگان رود. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), [online] 25(3), pp.117-132. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267241. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 357 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی