برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  9 , شماره  34 ; از صفحه 143 تا صفحه 163 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط نگرش معنوي و اميدواري با کيفيت زندگي نوجوانان مبتلا به بيماري مزمن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کودکان و مراقبت ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ميزان بقاي کودکان مبتلا به بيماري هاي مزمن، در سال هاي اخير افزايش يافته و تمرکز بر ارتقاي کيفيت زندگي آنان به جاي مداخلات فوري، توصيه مي شود. اين مطالعه همبستگي با هدف تعيين ارتباط بين نگرش معنوي و اميدواري با کيفيت زندگي نوجوانان مبتلا به بيماري مزمن انجام شده است.
روش: جامعه پژوهش، نوجوانان مبتلا به بيماري هاي مزمن بودند که در بخش هاي مختلف بيمارستان هاي مرکز طبي کودکان، مفيد، انستيتو کانسر و مسيح دانشوري بستري شده يا به درمانگاه هاي مذکور مراجعه نمودند. 134 نوجوان به روش نمونه گيري آسان و بر اساس معيارهاي ورود به مطالعه، انتخاب شدند. ابزارهاي گردآوري داده ها، شامل «پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي»، «مقياس نگرش معنوي نوجوانان»، «مقياس اميدواري نوجوانان» و «سياهه کيفيت زندگي کودکان» بود که روايي و پايايي آن ها مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون هاي توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون در نرم افزار 19
SPSS تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: در اين پژوهش، 134 نوجوان 18-13 ساله مبتلا به بيماري هاي مزمن مورد مطالعه قرار گرفتند که ميانگين و انحراف معيار سن آن ها
15.03±2.033 بود. نگرش معنوي (p<0.05 و r=0.184) و اميدواري نوجوانان (p<0.05 و r=0.176) با کيفيت زندگي آن ها ارتباط مثبت معني دار داشت. همچنين بين نگرش معنوي و اميدواري (p<0.05 و r=0.406) ارتباط معني دار وجود داشت. نتايج آزمون رگرسيون نشان داد که نگرش معنوي، نوع پذيرش در بيمارستان و تحصيلات پدر، 14/6 درصد از تغييرات کيفيت زندگي را تبيين مي کنند.
بحث و نتيجه گيري: يافته ها حاکي از آن است که عواملي مانند هدفمندبودن در زندگي، اعتقاد به خدا و خوش بيني به عنوان اجزاي تشکيل دهنده نگرش معنوي و اميدواري، سبب ارتقاي کيفيت زندگي در نوجوانان مبتلا به بيماري هاي مزمن مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدری سنگلجی، م.، و رسولی، م.، و شیرین آبادی فراهانی، ا.، و شاکری، ن.، و ایلخانی، م. (1394). ارتباط نگرش معنوی و امیدواری با کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به بیماری مزمن. اخلاق پزشکی, 9(34), 143-163. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267170Vancouver : کپی

حیدری سنگلجی مریم، رسولی مریم، شیرین آبادی فراهانی اعظم، شاکری نزهت، ایلخانی مهناز. ارتباط نگرش معنوی و امیدواری با کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به بیماری مزمن. اخلاق پزشکی. 1394 [cited 2021October22];9(34):143-163. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267170IEEE : کپی

حیدری سنگلجی، م.، رسولی، م.، شیرین آبادی فراهانی، ا.، شاکری، ن.، ایلخانی، م.، 1394. ارتباط نگرش معنوی و امیدواری با کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به بیماری مزمن. اخلاق پزشکی, [online] 9(34), pp.143-163. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267170. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی