برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر عصاره آبي ريشه شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra) بر عليه سوء عملکرد ليپيدي و تغييرات بافتي کبد القاء شده توسط تيواستاميد در موش صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: تيواستاميد باعث ايجاد کارسينوماي هپاتوسلولار و سوءعملکرد ليپيدي مي گردد. ترکيبات فنلي گياهان از جمله فلاونوئيدها در درمان تعداد زيادي از بيماري ها نقش مهمي دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسي اثر عصاره آبي ريشه شيرين بيان بر عليه سوء عملکرد ليپيدي و تغييرات بافتي کبد القاء شده توسط تيواستاميد در موش صحرايي نر مي باشد.
روش کار: 35 سر موش صحرايي نر به 5 گروه 7 تايي: کنترل، شاهد (
150 mg/kg تيواستاميد)، تجربي (تيمار شده با دوزهاي مختلف عصاره آبي ريشه شيرين بيان و سپس مصرف 150 mg/kg تيواستاميد) تقسيم شدند. بعد از 3 ماه تيمار از حيوانات خونگيري به عمل آمد و براي اندازه گيري سطوح سرمي کلسترول توتال، کلسترول LDL، کلسترول HDL، تري گليسيريد و گلوکز به روش آنزيماتيک تست شدند. نمونه بافتي کبد بعد از رنگ آميزي هماتوکسيلن- ائوزين از نظر آسيب شناسي مورد مطالعه قرار گرفت.
يافته ها: پيش درماني با
300 mg/kg و 100 عصاره آبي ريشه شيرين بيان؛ سطح سرمي کلسترول توتال در مقايسه با گروه شاهد (دريافت کننده تيواستاميد) کاهش معني داري داشت. پيش درماني با عصاره آبي ريشه شيرين بيان در تمام دوزها سطوح FBS سرم را در مقايسه با گروه دريافت کننده تيواستاميد افزايش داد ولي معني دار نبود. سطوح سرمي کلسترول LDL، HDL و تري گليسيريد گروه دريافت کننده تيواستاميد در مقايسه با پيش درماني با عصاره آبي ريشه شيرين بيان در تمام دوزها اختلاف معني داري نشان نداد (p£0.05). تمام گروه هاي تجربي باعث بهبود تغييرات بافتي کبدي القاشده با تيواستاميدگرديدند که اين اثرات وابسته به دوز بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه اثر حفاظتي عصاره آبي ريشه شيرين بيان را بر سوء عملکرد ليپيدي و تغييرات بافتي کبد القاء شده توسط تيواستاميد در موش صحرايي نر نشان داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 177
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی