برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير برخي عوامل محيطي بر جوانه زني و سبز شدن علف هاي هرز بنگ دانه (Hyoscyamus niger)، عروسک پشت پرده (Physalis divaricata) و ترشک (Rumex crispus)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 
چکیده: 

جوانه زني و سبز شدن گياهان هرز بنگ دانه، عروسک پشت پرده و ترشک در شرايط محيطي مختلف در آزمايشگاه علف هاي هرز دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام و اثر دما بر جوانه زني بذور در ژرميناتور تحت نوسانات دمايي 15.5، 20.10، 25.15، 30.15 و 35.20 درجه سلسيوس شب/روز، اثر شوري و تنش اسمزي با استفاده از محلول هاي صفر، 10، 20، 40، 80، 160، 320 ميلي مولار کلرور سديم و صفر، 0.1-، 0.2-، 0.4-، 0.6-، 0.8-، 1- مگاپاسکال پلي اتيلن گليکول و اثر اسيديته با استفاده از محلول هاي بافر با اسيديته تنظيم شده 5 تا 9 مورد مطالعه قرار گرفتند. براي مطالعه اثر عمق کاشت بذر روي سبز شدن گياهچه بذور هر گياه در اعماق صفر، 1، 2، 3 و 4 سانتي متر قرار گرفتند. نتايج نشان داد که بيشترين ميزان جوانه زني بنگ دانه در دماي 25.15 درجه سلسيوس به ترتيب با 86.50 و 60.50 درصد براي رژيم روشنايي/تاريکي و تاريکي کامل، عروسک پشت پرده در دماي 20.10 درجه سلسيوس (شب/روز) با 93 درصد در رژيم روشنايي/ تاريکي و بيشترين جوانه زني ترشک در دماي 25.15 درجه سلسيوس (شب/روز) در هر دو رژيم مشاهده شد. افزايش شوري باعث کاهش درصد جوانه زني شد، به طوري که شوري 40.90، 22.85 و 101.47 ميلي مولار، براي کاهش 50 درصد حداکثر جوانه زني بنگ دانه، عروسک پشت پرده و ترشک ثبت گرديد. با افزايش پتانسيل اسمزي جوانه زني کاهش معني داري داشت. مدل لجستيک سه پارامتري کاهش 50 درصد حداکثر جوانه زني را در بنگ دانه، عروسک پشت پرده و ترشک به ترتيب 0.58-، 0.49- و 0.50- مگاپاسکال تعيين نمود. بيشترين جوانه زني در بنگ دانه، عروسک پشت پرده و ترشک به ترتيب در اسيديته هاي 7، 6 و 7 مشاهده شدند. با افزايش عمق کاشت ظهور گياه چه به طور معني داري کاهش يافت. مدل نمايي کاهشي عمق 50 درصد، کاهش سبز شدن را براي بنگ دانه، عروسک پشت پرده و ترشک به ترتيب برابر 2.62، 1.93 و 1.88 سانتي متر برآورد نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی