برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تحمل به کم آبي 10 رقم سيب زميني (.Solanum tuberosum L) بر اساس برخي صفات فيزيولوژيکي و عملکرد غده در منطقه اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
اين تحقيق به منظور بررسي صفات فيزيولوژيکي موثر بر عملکرد 10 رقم سيب زميني تحت شرايط -تنش آبي، طي دو سال (1392 و 1393) در ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اردبيل اجرا گرديد. آزمايش به صورت اسپيلت پلات بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام گرفت. کرت اصلي شامل سه سطح تنش -آبي (تامين 100درصد، 80 درصد و 60 درصد نياز آبي گياه) و کرت فرعي شامل 10 رقم (خاوران، ساوالان، لوکا، ساتينا، سانته، مارفونا، کايزر، آگريا، آئولا و دراگا) از ارقام تجاري سيب زميني معرفي شده در 30 سال گذشته بود. در طي دوره رشد، محتواي آب نسبي برگ، نشت الکتروليت ها و شاخص کلروفيل برگ در پنج مرحله رشدي سيب زميني اندازه گيري شدند. نتايج تجزيه واريانس مرکب محتوي آب نسبي برگ ها در مراحل مختلف رشد سيب زميني نشان داد که اختلاف بين ارقام، سال ها، و اثرمتقابل رقم در تنش آبي در کليه مراحل رشد، اثرمتقابل رقم در سال در مرحله چهارم رشد و اثرمتقابل رقم، تنش و سال در مراحل اول، دوم و سوم رشدي سيب زميني معني دار بودند. از لحاظ ميزان نشت الکتروليت ها و شاخص کلروفيل بين سال، سطوح تنش آبي، ارقام و اثر متقابل رقم در تنش آبي در کليه مراحل رشد اختلاف معني داري وجود داشت. از نظر شاخص کلروفيل بين سطوح مختلف تنش آبي در مراحل اول، دوم، سوم و پنجم رشدي اختلاف معني داري مشاهده شد. اختلاف عملکرد غده بين سال، سطوح تنش آبي، ارقام و اثرمتقابل تنش آبي در سال، رقم در تنش آبي و سال در رقم معني دار گرديد. براساس نتايج به دست آمده، در شرايط آبياري عادي ارقام خاوران و ساتينا از محتواي آب نسبي بيشتر، نشت الکتروليت هاي کمتر، شاخص کلروفيل برگ بالاتر و عملکرد غده بيشتر برخوردار بودند. ارقام کايزر، دراگا و خاوران در شرايط تنش ملايم و ارقام آگريا و دراگا در شرايط تنش شديد ميزان محتوي آب نسبي بيشتر و عملکرد غده بالاتر داشتند. ارقام ساوالان، لوکا، ساتينا و مارفونا در شرايط تنش شديد داراي ميزان نشت الکتروليت هاي کمتر و عملکرد غده بيشتر و رقم ساوالان شاخص کلروفيل بالاتر و عملکرد غده بيشتر بودند و به عنوان ارقام متحمل به تنش کم آبي انتخاب شدند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوری، ع.، و نظامی، ا.، و کافی، م.، و حسن پناه، د. (1395). ارزیابی تحمل به کم آبی 10 رقم سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) بر اساس برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد غده در منطقه اردبیل. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), 10(1 (پیاپی 37)), 243-268. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267055Vancouver : کپی

نوری علیرضا، نظامی احمد، کافی محمد، حسن پناه داوود. ارزیابی تحمل به کم آبی 10 رقم سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) بر اساس برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد غده در منطقه اردبیل. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی). 1395 [cited 2021December08];10(1 (پیاپی 37)):243-268. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267055IEEE : کپی

نوری، ع.، نظامی، ا.، کافی، م.، حسن پناه، د.، 1395. ارزیابی تحمل به کم آبی 10 رقم سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) بر اساس برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد غده در منطقه اردبیل. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), [online] 10(1 (پیاپی 37)), pp.243-268. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267055. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 69 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی