نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  - , شماره  10 ; از صفحه 3 تا صفحه 14 .
 
عنوان مقاله: 

راهبردهاي پايداري كالبدي- اجتماعي در محلات تاريخي، مطالعه موردي: محله عودلاجان تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است