برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه تاب آوري و کيفيت دوستي با رضايت از زندگي در دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين تاب آوري و کيفيت دوستي با رضايت از زندگي در دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. ابزار گردآوري داده ها شامل: پرسشنامه تاب آوري روان شناختي، پرسشنامه کيفيت دوستي و پرسشنامه رضايت از زندگي، بوده است. جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان دبيرستان هاي شهر يزد بود که به شيوه تصادفي خوشه اي چند مرحله اي تعداد 390 نفر (196پسر و 194 دختر) از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد. يافته ها نشان مي دهند که بين تاب آوري و رضايت از زندگي رابطه معناداري وجود دارد؛ همچنين بين کيفيت دوستي و تاب آوري رابطه معناداري يافت شد، اما بين کيفيت دوستي و رضايت از زندگي رابطه معناداري مشاهده نشد. نتايج حاصل از روش تحليل رگرسيون نشان داد مدل استفاده شده معنادار است. طبق يافته هاي بالا به معلمان و والدين پيشنهاد مي شود تا با توجه به متغيرهايي همچون تاب آوري و کيفيت دوستي به دانش آموزان در جهت افزايش رضايت از زندگي کمک کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 179
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی