برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 59 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات ضد ميکروبي عصاره متانولي پوست پرتقال و تاثير آن بر ماندگاري شير طعم دار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش میکروب شناسی، موسسه واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: استفاده از عصاره پوست پرتقال در طب سنتي ايران، از گذشته مرسوم بوده است. هدف از اين مطالعه بررسي فعاليت ضد ميکروبي عصاره متانولي پوست پرتقال گونه سانگينلا بر روي ميکروارگانيسم هاي استافيلوکوکوس اورئوس، اشريشياکلي و کانديدا آلبيکانس به عنوان جايگزيني مناسب به جاي نگهدارنده هاي شيميايي مرسوم مي باشد.مواد و روش ها: در اين پژوهش تاثير 31 mg/ml عصاره پوست پرتقال در محيط آزمايشگاهي با استفاده از ديسک هاي کاغذي و تعيين حداقل غلظت بازدارنده (MIC) بر روي استافيلوکوکوس اورئوس و اشريشياکلي و قارچ کانديدا آلبيکانس بررسي و سپس تاثير اين عصاره بر ويژگي هاي ميکروبيولوژيک، شيميايي و حسي شير طي مدت 7 روز نگهداري در دماي 4، 25 و 37 درجه سانتي گراد مورد بررسي قرار گرفته و شير فاقد عصاره به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.يافته ها: عصاره متانولي پوست پرتقال داراي اثرات ضدميکروبي بر روي استافيلوکوکوس اورئوس، اشريشياکلي و کانديدا آلبيکانس بود به گونه اي که در روش MIC بيشترين اثر را روي کانديدا و کمترين اثر را بر اشريشياکلي و استافيلوکوکوس اورئوس داشت. همچنين 0.15 g/ml عصاره متانولي پوست پرتقال باعث کاهش رشد ميکروارگانيسم هاي مورد مطالعه در زمان هاي 6، 12، 24، 48، 72 ساعت در شير شد. در شير نيز نتايج نشان داد که دما روي رشد کانديدا آلبيکانس تاثيرگذار بوده به گونه اي که با کاهش دما رشد ميکروارگانيسم مذکور کاهش يافت. از سوي ديگر تاثير عصاره بر استافيلوکوکوس اورئوس معني دارتر از اشريشياکلي بود.نتيجه گيري: در اين بررسي اثر مهاري عصاره متانولي پوست پرتقال بر رشد استافيلوکوکوس اورئوس، اشريشياکلي و کانديدا آلبيکانس در شرايط آزمايشگاهي و نيز در شير ثابت شد. بنابراين مي توان از آن به عنوان ترکيبي گياهي در جهت بازدارندگي از رشد باکتري هاي بيماريزا استفاده کرد. مطابق نتايج به دست آمده استفاده از عصاره هاي پوست پرتقال در کنار فاکتور pH و دما تاثير بيشتري بر مهارکنندگي رشد باکتري هاي مذکور، در مقايسه با استفاده از تنها يک فاکتور (استفاده از نگهدارنده ها) خواهد داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رزمجو، م.، و خاکی، پ.، و فقیه نصیری، م.، و رضایی، ک. (1395). بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی پوست پرتقال و تاثیر آن بر ماندگاری شیر طعم دار. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, 11(1), 59-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=266878Vancouver : کپی

رزمجو مریم، خاکی پژواک، فقیه نصیری مازیار، رضایی کرامت اله. بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی پوست پرتقال و تاثیر آن بر ماندگاری شیر طعم دار. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 1395 [cited 2022January19];11(1):59-66. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=266878IEEE : کپی

رزمجو، م.، خاکی، پ.، فقیه نصیری، م.، رضایی، ک.، 1395. بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی پوست پرتقال و تاثیر آن بر ماندگاری شیر طعم دار. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, [online] 11(1), pp.59-66. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=266878. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 336 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی