برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1395 , دوره  23 , شماره  123 ; از صفحه 61 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي بقاي بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از مدل ريسک رقابتي پارامتري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آمارزیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: سرطان کولورکتال يکي از شايع ترين سرطان هاي دستگاه گوارش در ايران نيز مي باشد. در سال هاي اخير ميزان بقاي اين سرطان افزايش داشته است؛ بنابراين هدف اين مطالعه برآورد بقا و تعيين عوامل موثر بر بقاي بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از مدل ريسک رقابتي پارامتري است.
مواد و روش ها: در اين تحقيق از اطلاعات 1060 بيمار مبتلا به سرطان کولورکتال ثبت سرطان مرکز تحقيقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي طي سال هاي 83 تا 94 به صورت يک مطالعه گذشته نگر استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از مدل ريسک رقابتي پارامتري بر اساس توزيع وايبل صورت گرفت. نرم افزار مورد استفاده براي تجزيه وتحليل داده ها
R و سطح معني داري نيز 0.05 در نظر گرفته شد.
نتايج: درپايان پيگيري مشخص شد که به ترتيب تعداد 380 نفر (
35.8 درصد) مرگ در اثر سرطان کولورکتال، 49 نفر (4.6 درصد) مرگ در اثر ساير وقايع و 631 نفر (59.5 درصد) تا پايان مطالعه زنده مانده بودند. ميانگين مدت زمان بقا براي 1060 بيمار برابر با 56.96±1.46 ماه با ميانه 45.5 ماه بود. تحليل چند متغيره اين داده ها نشان داد که عواملي همچون سن حين تشخيص و شاخص توده بدني (BMI) بر مرگ در اثر سرطان کولورکتال اثر معني داري دارند (P<0.001).
نتيجه گيري: بر اساس مدل ريسک رقابتي پارامتري تنها متغيرهاي سن در زمان تشخيص و شاخص توده بدني بر زمان بقاي بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال اين پژوهش تاثيرگذار بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی