برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  31 , شماره  4 (پياپي 72) ; از صفحه 709 تا صفحه 722 .
 
عنوان مقاله: 

اثر ساليسيليک اسيد و پوتريسين بر رشد و ترکيب هاي اسانس مرزه (.Satureja hortensis L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر ساليسيليک اسيد و پوتريسين بر عملکرد گياه، عملکرد اسانس و اجزاي اسانس گياه مرزه(Satureja hortensis L.) ، آزمايشي در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار اجرا شد. ساليسيليک اسيد به صورت محلول پاشي، در 4 غلظت (0، 1، 2 و 3 ميلي مولار بر ليتر) و محلول پاشي پوتريسين نيز در 5 غلظت (0، 0.5، 1، 1.5 و 2 ميلي مولار بر ليتر) در سه مرحله (مرحله شروع ساقه دهي، ابتداي مرحله غنچه دهي، شروع مرحله گلدهي) بکار برده شدند. نتايج نشان داد که اثر محلول پاشي ساليسيليک اسيد و پوتريسين بر وزن خشک و عملکرد اندام هوايي کل، برگ و گل آذين، کلروفيل کل، درصد وزني، بازده و عملکرد اسانس گياه مرزه و نيز ترکيب هاي اسانس گياه مرزه در سطح 1% معني دار بود. بيشترين مقدار وزن خشک اندام هوايي (45.63 g/pعملکرد اندام هوايي (5070 kg/haوزن خشک برگ (6.39 g/pعملکرد برگ (710 kg/haوزن خشک گل آذين (15.65 g/p)، عملکرد گل آذين (1739 kg/ha) و کلروفيل کل (1.44 mg/l) مربوط به محلول پاشي با 3 ميلي مولار ساليسيليک اسيد بود و بيشترين ميزان بازده اسانس (%2.35) و عملکرد اسانس (76.76) در تيمار 1.5 ميلي مولار بر ليتر پوتريسين مشاهده شد. بيشترين ميزان تيمول (%47.76) به عنوان ترکيب شاخص گياه مرزه در تيمار 2 ميلي مولار بر ليتر ساليسيليک اسيد حاصل شد و بيشترين ميزان آلفا-پينن، ليمونن و ترانس-بتا-اوسيمن در گياهان تيمار شده با 50 ميلي گرم بر ليتر پوتريسين توليد گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

فرجی، ع.، و اسماعیل پور، ب.، و سفیدکن، ف.، و عباس زاده، ب.، و خاوازی، ک. (1394). اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب های اسانس مرزه (.Satureja hortensis L). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 31(4 (پیاپی 72)), 709-722. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=266520Vancouver : کپی

فرجی عزیزه، اسماعیل پور بهروز، سفیدکن فاطمه، عباس زاده بهلول، خاوازی کاظم. اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب های اسانس مرزه (.Satureja hortensis L). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1394 [cited 2021April20];31(4 (پیاپی 72)):709-722. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=266520IEEE : کپی

فرجی، ع.، اسماعیل پور، ب.، سفیدکن، ف.، عباس زاده، ب.، خاوازی، ک.، 1394. اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب های اسانس مرزه (.Satureja hortensis L). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 31(4 (پیاپی 72)), pp.709-722. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=266520. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی