برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  5 , شماره  15 ; از صفحه 1 تا صفحه 11 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير تنش خشکي بر برخي صفات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي مرزه (Satureja hortensis)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت مناطق خشک، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تنش خشکي بر برخي صفات مورفولوژيک و فيزيولوژيک گياه مرزه (Satureja hortensis)، آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تيمار در چهار تکرار و در سال 1393 در گلخانه دانشگاه يزد اجرا شد. در اين آزمايش، تيمارهاي رطوبتي 100، 75، 50 و 25 درصد ظرفيت زراعي اعمال شد. نتايج حاصل نشان داد که تنش خشکي باعث کاهش معني دار (P<0.01) ارتفاع، سطح و حجم تاج پوشش، سطح برگ، وزن خشک اندام هوايي و ريشه، ضخامت ريشه و قندهاي محلول شد. ميزان پرولين، محتوي کلروفيل و همچنين طول ريشه تحت تنش خشکي افزايش يافت. بيشترين مقدار پرولين، کلرفيل a،b و کل و طول ريشه در تيمار 25 درصد ظرفيت زراعي مشاهده شد. بيشترين ارتفاع، حجم تاج، سطح برگ مربوط به تيمار 75 درصد ظرفيت زراعي بود. بيشترين وزن خشک اندام هوايي و ريشه و سطح تاج در تيمار 100 درصد ظرفيت زراعي مشاهده شد. به طور کلي نتايج بيانگر آن است که گياه مرزه با به کارگيري برخي مکانيسم هاي دفاعي از قبيل کاهش معني دار ارتفاع گياه، قطر و حجم تاج پوشش، وزن خشک اندام هوايي، سطح برگ و از طرف ديگر کاهش ضخامت و افزايش طول ريشه ها، افزايش محتوي پرولين و کلروفيل در مقابل تنش خشکي تا حدي مقاومت مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 291
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی