برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 29 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مقادير مختلف تراکم و وزن بنه مادري بر عملکرد بنه و گل زعفران (.Crocus sativus L) در شرايط اقليمي مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، خراسان رضوی
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تراکم و وزن بنه مادري بر ويژگي هاي زراعي و رفتار بنه هاي دختري زعفران آزمايشي طي سال هاي 93-1389 به صورت اسپليت پلات در زمان در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با 12 تيمار و سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي به اجرا درآمد. عامل هاي مورد بررسي در آزمايش شامل سه سطح تراکم بنه (40، 80 و 160 بنه در مترمربع) و چهار سطح وزن اوليه بنه هاي مادري شامل (3 £، 3-6، 6-9 و 12-9 گرم) بودند که به صورت فاکتوريل در کرت هاي اصلي و عامل زمان در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که اثر تراکم، وزن بنه مادري و سال بر وزن بنه هاي دختري، معني دار بود. اما اثر متقابل تراکم × وزن بنه مادري و همچنين اثر متقابل تراکم × وزن بنه مادري × سال براي اکثر صفات اندازه گيري شده معني دار نبود. نتايج مقايسه ميانگين اثر تراکم × وزن بنه مادي بر تعداد بنه هاي دختري نشان داد که در بين تيمارهاي مورد آزمايش استفاده از بنه هاي مادري 12-9 گرم با تراکم 160 بنه در مترمربع بيشترين توليد تعداد کل بنه هاي دختري (771 در مترمربع) در واحد سطح را به همراه داشت. بنه هاي مادري با وزن بالاتر، تعداد بنه هاي دختري بيشتري در گروه هاي وزني مختلف توليد نموده اند. همچنين نتايج نشان داد که بنه هاي مادري در گروه هاي وزني کمتر قادر به توليد بنه هاي دختري با وزن بيشتر از وزن بنه مادري اوليه بودند. با افزايش تراکم و وزن بنه مادري تعداد گل، وزن گل و عملکرد کلاله خشک به طور معني داري افزايش يافت، به طوري که بيشترين وزن خشک کلاله زعفران در واحد سطح (0.65 گرم بر مترمربع) از بنه هاي مادري با وزن 12-9 گرم به دست آمد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی