برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش اصلاح رفتار مادران بر ميزان رفتارهاي نامطلوب کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي/ نقص توجه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش اصلاح رفتار مادران بر ميزان رفتارهاي نامطلوب کودکان مبتلا به بيش فعالي/ نقص توجه بود. پژوهش از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماري همه مادراني بودند که داراي فرزند 6 تا 12 ساله مبتلا به اختلال بيش فعالي ـ نقص توجه بودند و به مرکز درماني سينا در شهر دزفول مراجعه کرده بودند. نمونه 24 نفر از مادران اين جامعه بود که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش (12 نفر) و گواه (12 نفر) قرار گرفتند. ابزار اندازه گيري شامل 5 مقياس درجه بندي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي از نگاه والدين کانرز (1990) بود. ابتدا براي هر دو گروه پيش آزمون برگزار شد. سپس گروه آزمايش در 10 جلسه و هر جلسه يک ساعت آموزش ديدند، آنگاه پس آزمون به عمل آمد. در تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري تحليل کواريانس چندمتغيره (مانکوا) و تحليل کوواريانس يک متغيره (آنکوا) استفاده شد. نتايج نشان داد مشکلات رفتار مخالفت جويانه و همچنين بيش فعالي کودکان کاهش يافته است (P<0.05)، اما در خرده مقياس هاي کاستي توجه و مشکلات شناختي/توجهي، تغيير معناداري ايجاد نشده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1336
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی