نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1394 , دوره  14 , شماره  10 ; از صفحه 865 تا صفحه 878 .
 
عنوان مقاله: 

عصاره آبي گياه چرخه (Launaea acanthodes) بر پارامترهاي استرس اکسيداتيو گلبول هاي قرمز موش هاي صحرايي ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: افزايش مقاومت انسولين، فاکتورهاي التهابي و پارامترهاي استرس اکسيداتيو با پيشرفت ديابت مرتبط است. گياه چرخه داراي ترکيبات آنتي اکسيداني و اثرات هيپوگليسميک است. هدف مطالعه حاضر بررسي اثر عصاره گياه آبي چرخه بر سطح آنزيم هاي آنتي اکسيداني گلبول هاي قرمز موش هاي صحرايي ديابتي بود.مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي 36 سر موش صحرايي به گروه هاي مساوي شاهد، شاهد ديابتي و تجربي ديابتي 1 و 2 تقسيم شدند. گروه هاي شاهد ديابتي و تجربي ديابتي، با يک بار تزريق داخل صفاقي آلوکسان ديابتي شدند. گروه هاي تجربي ديابتي يک روز در ميان و به مدت يک ماه، عصاره آبي گياه چرخه را به صورت داخل صفاقي و با غلظت هاي 100 و 300 ميلي گرم بر کيلوگرم دريافت نمودند. به گروه هاي شاهد و شاهد ديابتي آب مقطر استريل تزريق شد. در هر يک از روزهاي 1، 15 و 30 پس از القاء ديابت تجربي سطح آنزيم هاي آنتي اکسيداني سوپراکسيد ديسموتاز (SOD)، گلوتاتيون s - ترانسفراز (GST) و کاتالاز (CAT) همچنين، ميزان مالون دي آلدئيد (MDA) در گلبول هاي قرمز اندازه گيري شد. داده ها بر اساس آزمون واريانس دوطرفه و آزمون تعقيبي TUKEY تحليل شدند.يافته ها: افزايش معني دار در ميزان MDA و کاهش معني دار در ميزان فعاليت آنزيم هاي SOD، GST و CAT نمونه هاي ديابتي مشاهده شد (p<0.05). تزريق عصاره گياه چرخه با غلظت هاي 100 و 300 ميلي گرم بر کيلوگرم به موش هاي ديابتي منجر به کاهش معني دار در MDA و افزايش معني دار در ميزان فعاليت آنزيم هاي SOD، GST و CAT گلبول هاي قرمز شد (p<.05).نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه تاييدکننده نقش آنتي اکسيداني وابسته به غلظت عصاره گياه چرخه در بهبود شاخص هاي استرس اکسيداتيو گلبول هاي قرمز موش هاي صحرايي ديابتي مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رهباریان، ر.، و سپهری مقدم، ح.، و صدوقی، س. (1394). عصاره آبی گیاه چرخه (Launaea acanthodes) بر پارامترهای استرس اکسیداتیو گلبول های قرمز موش های صحرایی دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 14(10), 865-878. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=265929Vancouver : کپی

رهباریان راهله، سپهری مقدم حشمت، صدوقی سیددامون. عصاره آبی گیاه چرخه (Launaea acanthodes) بر پارامترهای استرس اکسیداتیو گلبول های قرمز موش های صحرایی دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1394 [cited 2022June26];14(10):865-878. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=265929IEEE : کپی

رهباریان، ر.، سپهری مقدم، ح.، صدوقی، س.، 1394. عصاره آبی گیاه چرخه (Launaea acanthodes) بر پارامترهای استرس اکسیداتیو گلبول های قرمز موش های صحرایی دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, [online] 14(10), pp.865-878. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=265929. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 230 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی