نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 197 تا صفحه 210 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش نگرش كشاورزان شهرستان اسدآباد نسبت به كشاورزي پايدار و ارتباط آن با ميزان مصرف نهاده هاي شيميايي توسط آن ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه زنجان
 
چکیده: 
گرچه استفاده از نهاده هاي شيميايي از قبيل سموم و كود در كشاورزي باعث افزايش توليد و بهره وري گرديده است ولي در عين حال پيامدهاي منفي زيادي روي زمين هاي زراعي، ايمني و كيفيت محصولات، سلامتي مصرف كنندگان، محيط زيست و غيره داشته است. لذا تشويق كشاورزان به استفاده متناسب از اين نهاده ها به عنوان يكي از شاخص هاي پايداري نيازمند بررسي وضعيت موجود و نيز عوامل مرتبط با رفتارهاي آنان مي باشد. اين تحقيق توصيفي- همبستگي نيز با هدف سنجش نگرش كشاورزان شهرستان اسدآباد به كشاورزي پايدار و ارتباط نگرش آن ها با ميزان مصرف نهاده هاي شيميايي در سال 1390 اجرا شد. با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي و با استفاده از فرمول كوكران 294 نفر از كشاورزان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روايي ابزار تحقيق با استفاده از نظرات متخصصان موضوعي در اين زمينه تاييد و پايايي آن نيز از طريق آزمون مقدماتي و محاسبه آلفاي كرونباخ برابر با 0.85 براي شاخص تركيبي سنجش نگرش بدست آمد. نتايج نشان داد که 78.2 درصد روستاييان نگرش مثبتي به كشاورزي پايدار داشتند. بين نگرش كشاورزان به كشاورزي پايدار و ميزان مصرف نهاده هاي شيميايي رابطه منفي و معني داري وجود داشت. همچنين بين نگرش كشاورزان به كشاورزي پايدار با ميزان استفاده از منابع اطلاعاتي رابطه مثبت و معني داري حاصل شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شمس، ع.، و ودادی، ا.، و احمدی، ز. (1394). سنجش نگرش کشاورزان شهرستان اسدآباد نسبت به کشاورزی پایدار و ارتباط آن با میزان مصرف نهاده های شیمیایی توسط آن ها. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, 11(1), 197-210. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=265413Vancouver : کپی

شمس علی، ودادی الهام، احمدی زینب. سنجش نگرش کشاورزان شهرستان اسدآباد نسبت به کشاورزی پایدار و ارتباط آن با میزان مصرف نهاده های شیمیایی توسط آن ها. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 1394 [cited 2022May29];11(1):197-210. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=265413IEEE : کپی

شمس، ع.، ودادی، ا.، احمدی، ز.، 1394. سنجش نگرش کشاورزان شهرستان اسدآباد نسبت به کشاورزی پایدار و ارتباط آن با میزان مصرف نهاده های شیمیایی توسط آن ها. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, [online] 11(1), pp.197-210. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=265413. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی