نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1381 , دوره  15 , شماره  58 ; از صفحه 85 تا صفحه 106 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه كاركردهاي منابع انساني دانشگاه با كاركردهاي مديريت راهبردي منابع انساني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است