نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  15 , شماره  4 ; از صفحه 391 تا صفحه 400 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل ژاكوبين، مدلسازي ديناميك و كنترل تطبيقي ربات شش كابلي با شش درجه آزادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است