برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 27 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين کارکردهاي شناختي و عملکرد تحصيلي در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه، بيش فعالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، بلوار چمران، ابیوردی 1، دانشکده علوم توانبخشی، گروه آموزشی کاردرمانی
 
چکیده: 
هدف: کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي- کم توجهي (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder; ADHD) در برخي از کارکرد هاي شناختي دچار مشکل هستند. همچنين اين کودکان نسبت به کودکان عادي به ميزان بيشتري دچار افت تحصيلي مي شوند. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين کارکرد هاي شناختي و عملکرد تحصيلي در کودکان مبتلا به ADHD مشغول به تحصيل در پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي انجام شد.روش بررسي: اين مطالعه از نوع همبستگي بوده و بصورتمقطعي انجام شد. عملکردهاي شناختي 30 کودک مبتلا به ADHD مقاطع چهارم و پنجم ابتدايي مراجعه کننده به کلينيک کاردرماني با استفاده از آزمون سيستم ارزيابي شناختي (Cognitive Assessment System, CAS) و آزمون (Integrated Visual and Auditory Continues (Performance Test; CPT+IVA مورد بررسي قرار گرفتند. جهت بررسي عملکرد تحصيلي، از معدل دانش آموزان در ترم تحصيلي اخير استفاده گرديد. داده هاي حاصل با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: در نمونه مورد مطالعه، بين توجه آزمون CAS و عملکرد تحصيلي و از سوي ديگر بين برنامه ريزي، فرايند همزمان، فرايند متوالي و نمره کل کارکرد شناختي با عملکرد تحصيلي به ترتيب در سطح معناداري 0.05 و 0.01 رابطه معني دار مشاهده شد. نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش نشان داد که در کودکان مبتلا به ADHD سنين دبستان، کارکرد هاي شناختي بر عملکردهاي تحصيلي تاثير قابل توجهي داشته و در پيش بيني دستاوردهاي تحصيلي آنان نقش دارد. مشاهده مستند ارتباط بين کارکردهاي شناختي دچار اختلال با پيشرفتهاي تحصيلي در اين کودکان، لزوم گنجاندن برنامه هاي توانبخشي شناختي در اين کودکان را به متصديان امر اعم از اولياء و مربيان آموزشي گوشزد مي نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بوجاری، س.، و حقگو، ح.، و رستمی، ر.، و قنبری، س. (1394). بررسی ارتباط بین کارکردهای شناختی و عملکرد تحصیلی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه, بیش فعالی. علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد, 4(4), 27-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=264845Vancouver : کپی

بوجاری سپیده، حقگو حجت اله، رستمی رضا، قنبری سحر. بررسی ارتباط بین کارکردهای شناختی و عملکرد تحصیلی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه, بیش فعالی. علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد. 1394 [cited 2021December05];4(4):27-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=264845IEEE : کپی

بوجاری، س.، حقگو، ح.، رستمی، ر.، قنبری، س.، 1394. بررسی ارتباط بین کارکردهای شناختی و عملکرد تحصیلی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه, بیش فعالی. علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد, [online] 4(4), pp.27-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=264845. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 249 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی