برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

استفاده از روش هاي مختلف فازي براي بهينه سازي مدل دراستيک در ارزيابي آسيب پذيري آبخوان، مطالعه موردي: آبخوان دشت تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم طبیعی، گروه گروه زمین شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
با توجه به تمرکز جمعيت، فعاليت هاي كشاورزي و کارخانه هاي صنعتي در دشت تبريز، ارزيابي آسيب پذيري آبخوان اين دشت براي توسعه، مديريت، تصميمات كاربري اراضي و جلوگيري از آلودگي آب هاي زيرزميني ضرورري به نظر مي رسد. در اين پژوهش، آسيب پذيري آبخوان پيچيده دشت تبريز در برابر آلودگي به كمك مدل دراستيك در محيط GIS بررسي شده و بهينه سازي اين مدل توسط روش هاي مختلف فازي صورت گرفت. در مدل دراستيک از پارامترهاي موثر در ارزيابي آسيب پذيري سفره آب زيرزميني شامل ژرفاي سطح ايستابي، تغذيه خالص، جنس محيط آبخوان، نوع خاک، شيب توپوگرافي، مواد تشکيل دهنده ناحيه غيراشباع و هدايت هيدروليکي استفاده مي شود که به صورت هفت لايه در نرم افزار ArcGIS تهيه شدند و با وزن دهي و رتبه بندي و تلفيق اين هفت لايه، نقشه نهايي آسيب پذيري آب زيرزميني نسبت به آلودگي تهيه و شاخص دراستيک براي منطقه بين 40 تا 126 برآورد شد. براي صحت سنجي مدل، از داده هاي غلظت نيترات در آب زيرزميني منطقه استفاده شد که نشان داد همبستگي نسبي بين غلظت نيترات و مدل دراستيک تهيه شده وجود دارد. به منظور بهينه سازي مدل دراستيک، از روش هاي فازي ساجنو، ممداني و لارسن استفاده گرديد. براي اين منظور، پارامترهاي دراستيک به عنوان داده هاي ورودي و شاخص آسيب پذيري به عنوان خروجي براي مدل هاي فازي تعريف شدند و مقادير نيترات مربوطه به دو دسته آموزش و آزمايش تقسيم شد. شاخص آسيب پذيري مربوط به مرحله آموزش با مقادير نيترات مربوطه تصحيح گرديد و پس از آموزش مدل، با استفاده از مقادير نيترات نتايج مدل ها در مرحله آزمايش مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج به دست آمده از مدل هاي مختلف فازي نشان دادند که روش فازي ساجنو روشي کارآ و مفيد براي بهينه سازي مدل دراستيک است. بر اساس مدل نهايي، نواحي خاوري منطقه در محدوده شهر تبريز داراي بيشترين ميزان پتانسيل آلودگي مي باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برزگر، ر.، و اصغری مقدم، ا.، و ندیری، ع.، و فیجانی، ا. (1394). استفاده از روش های مختلف فازی برای بهینه سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان, مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز. علوم زمین, 24(95 (زمین شناسی مهندسی و محیط زیست)), 211-222. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=264841Vancouver : کپی

برزگر رحیم، اصغری مقدم اصغر، ندیری عطااله، فیجانی الهام. استفاده از روش های مختلف فازی برای بهینه سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان, مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز. علوم زمین. 1394 [cited 2021December07];24(95 (زمین شناسی مهندسی و محیط زیست)):211-222. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=264841IEEE : کپی

برزگر، ر.، اصغری مقدم، ا.، ندیری، ع.، فیجانی، ا.، 1394. استفاده از روش های مختلف فازی برای بهینه سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان, مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز. علوم زمین, [online] 24(95 (زمین شناسی مهندسی و محیط زیست)), pp.211-222. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=264841. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی