برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رفتار کاهندگي پس لرزه هاي زمين لرزه هاي متوسط تا بزرگ در فلات ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

در پژوهش حاضر رفتار کاهندگي توالي پس لرزه هاي زمين لرزه هاي متوسط تا بزرگ رخ داده در فلات ايران بر اساس رابطه تجربي Omori (1894) مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به پوشش دستگاهي مناسب از سال 1990 به بعد، زمين لرزه هاي مهم رخ داده در فلات ايران در اين فاصله بررسي شدند. پس از تعيين پس لرزه هاي هر زمين لرزه بر اساس پنجره زماني- مکاني Gardner & Knopoff (1974)، نمودار کاهندگي پس لرزه هاي 14 توالي از زمين لرزه ها که داراي رکورد کافي بوده و در سراسر فلات ايران گسترده شده اند، تحليل شد. بنابراين نمودار و پارامترهاي رابطه آموري شامل p،c  و k براي هر توالي لرزه اي محاسبه و تحليل شد. نتايج نشان داد که براي زمين لرزه هاي ايران مقدار پارامتر p در محدوده 2.7-0.39، پارامتر c در محدوده 5-0.01 و پارامتر k در محدوده 1427.4-10 است که اين تغييرپذيري زياد معرف تنوع الگوي رخداد پس لرزه ها در فلات ايران و البته ناقص و ناهمگن بودن کاتالوگ زمين لرزه هاي ايران است. بنابراين با داده هاي موجود، تفکيک يا پهنه بندي نواحي از نظر رفتار کاهندگي زماني فعاليت پس لرزه ها در منطقه گسترده اي چون فلات ايران به طور دقيق امکان پذير نيست؛ با اين حال از برآورد نرخ کاهندگي پس لرزه ها به طورجداگانه براي هر منطقه فعال لرزه اي مي توان براي مطالعات تحليل خطر زمين لرزه استفاده کرد. به طورکلي مي توان گفت که مقدار پارامتر p و بنابراين سرعت کاهندگي پس لرزه ها براي نواحي البرز و زاگرس بيشتر از نواحي مرکزي و خاوري ايران است. هرچه نرخ کاهندگي بيشتر باشد، نرخ تخليه انرژي و سرعت رسيدن به ميزان لرزه خيزي زمينه بيشتر است که نتيجه حاصل با نرخ تخليه انرژي پهنه هاي لرزه زمين ساختي ايران همخواني دارد. افزون بر اين 7 توالي از زمين لرزه ها داراي رخداد پس لرزه هاي ثانويه بوده و بنابراين دو مقدار براي پارامترهاي رابطه آموري اختيار کردند. نتايج نشان داد که هرچه بزرگاي زمين لرزه بيشتر باشد، احتمال رويداد زمين لرزه بزرگ بعدي و رخداد پس لرزه هاي ثانويه در توالي وجود دارد. افزون بر براي 7 زمين لرزه موجود داراي توالي ثانويه، روندي در تغييرات P2 قابل مشاهده است؛ به گونه اي که براي 3 مورد از اين 7 زمين لرزه با بزرگاي بيش از 7 که در مرز فعال ورقه ايران نيز هستند، مقدار P2 بيشتر از 2.5 و براي 4 زمين لرزه درون ورقه اي ديگر با بزرگاي کمتر از 7، مقدار P2 کمتر از 2 است و اين مساله ممکن است به دليل بزرگاي زمين لرزه يا محيط زمين ساختي و فاصله کانون زمين لرزه تا گره هاي گسل اصلي است. نتايج اين بررسي همچنين نشان داد که مقدار پارامترهايc  و k به شدت تحت تاثير تعداد رکورد در کاتالوگ است و هرچه داده ها کامل تر باشند، مقدار پارامترهاي يادشده و بنابراين تحليل لرزه خيزي و فيزيک ناحيه گسلش دقيق تر خواهد بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کامران زاد، ف.، و موسوی، ل.، و مجرب، م.، و معماریان، ح. (1394). بررسی رفتار کاهندگی پس لرزه های زمین لرزه های متوسط تا بزرگ در فلات ایران. علوم زمین, 24(95 (زمین ساخت)), 143-154. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=264722Vancouver : کپی

کامران زاد فرناز، موسوی لاله سادات، مجرب مسعود، معماریان حسین. بررسی رفتار کاهندگی پس لرزه های زمین لرزه های متوسط تا بزرگ در فلات ایران. علوم زمین. 1394 [cited 2021October28];24(95 (زمین ساخت)):143-154. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=264722IEEE : کپی

کامران زاد، ف.، موسوی، ل.، مجرب، م.، معماریان، ح.، 1394. بررسی رفتار کاهندگی پس لرزه های زمین لرزه های متوسط تا بزرگ در فلات ایران. علوم زمین, [online] 24(95 (زمین ساخت)), pp.143-154. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=264722. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 268 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی