53 در زنان مبتلا به سرطان اوليه پستان; citation_author=عباس شمس علي نيا;citation_author=شهربانو كيهانيان;citation_author=فاطمه غفاري;citation_author=محمدمنصور ساروي;citation_author=محمد نجفي آشتياني;citation_journal_title=مجله زنان مامايي و نازايي ايران; citation_volume=13; citation_number=1; citation_pages=43-48; citation_publication_date=1389"> P27kit1، P53 و Ki-67 در کانسر معده و همراهي آن با شاخص هاي هيستوپاتولوژيک در نمونه هاي گاستروکتومي بيماران بيمارستان شهيد بهشتي بابل در سال هاي 79-85; citation_author=انسيه شفيق;citation_author=ياسر عبدالعظيمي;citation_author=شهريار شفايي;citation_author=محمود حاجي احمدي;citation_journal_title=مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل; citation_volume=9; citation_number=4 (پي در پي 39); citation_pages=7-14; citation_publication_date=1386">
نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ايمينوهيستوشيميايي وضعيت رسپتور استروژن و پروژسترون در تومورهاي بافتي بيماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آنها با ميزان تکثير و درجه تومور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد
 
چکیده: 
مقدمه: مهم ترين تومورمارکرها در تعيين پيش آگهي و نوع درمان سرطان پستان، بروز رسپتورهاي استروژن و پروژسترون است. همچنين بيومارکر Ki67 (نشانگر ميتوز)، سرعت رشد و تکثير تومور را نشان مي دهد، گريد يک عامل تعيين کننده در پيش آگهي و رفتار تومور است و غدد لنفاوي درگير يک عامل پيشگويي کننده مهم براي قدرت تهاجم سرطان پستان محسوب مي شود، لذا هدف از انجام اين مقاله، ارزيابي ايمينوهيستوشيميايي رسپتور استروژن و پروژسترون در بيماران مبتلا به سرطان پستان  و ارتباط آن با ميزان تکثير و درجه توموراست.روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي تحليلي، 184 بيمار مبتلا به سرطان پستان در محدوده سال هاي 1392-1389 از بيمارستان شهيد صدوقي يزد انتخاب شدند. تکنيک ايمينوهيستوشيمي براي ارزيابي ميزان رسپتور استروژن، پروژسترون و تکثير تومور (Ki67) به کار برده شد. آناليز آماري با استفاده از تست پيرسون، تاي کندال و رگرسيون خطي انجام گرفت.يافته ها: در اين مطالعه، ميانگين ميزان بروزPR, ER  و  Ki67در افراد مبتلا به سرطان پستان به ترتيب 13.3±69.16، 12.2±58.32، 18.63±26.32% بود و ارتباط معکوسي بين ميزان گيرنده استروژن و پروژسترون با گريد وجود داشت(P<0.05) ، اما ارتباطي بين گيرنده استروژن و پروژسترون با تکثير سلول و سن بيمار وجود نداشت (P>0.05).نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که ميزان بيان رسپتور استروژن و پروژسترون و تکثير سلول در تومورهاي بافتي بيماران مبتلا به سرطان پستان متفاوت است. همچنين ميزان بيان بالاي رسپتورهاي استروئيدي با کاهش درجه تومور در بيماران مبتلا به سرطان پستان همراه است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شیخ پور، ر. (1394). ارزیابی ایمینوهیستوشیمیایی وضعیت رسپتور استروژن و پروژسترون در تومورهای بافتی بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آنها با میزان تکثیر و درجه تومور. بیماریهای پستان ایران, 8(3 (پیاپی 30)), 51-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=264671Vancouver : کپی

شیخ پور رباب. ارزیابی ایمینوهیستوشیمیایی وضعیت رسپتور استروژن و پروژسترون در تومورهای بافتی بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آنها با میزان تکثیر و درجه تومور. بیماریهای پستان ایران. 1394 [cited 2022June27];8(3 (پیاپی 30)):51-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=264671IEEE : کپی

شیخ پور، ر.، 1394. ارزیابی ایمینوهیستوشیمیایی وضعیت رسپتور استروژن و پروژسترون در تومورهای بافتی بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آنها با میزان تکثیر و درجه تومور. بیماریهای پستان ایران, [online] 8(3 (پیاپی 30)), pp.51-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=264671. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 307 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی