برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تاثير يک نمونه پساب صنعتي بر آلودگي خاک با فلزات سنگين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه خاک شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، خوراسگان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: فعاليت هاي کشاورزي و به خصوص صنعتي منجر به آزادسازي مقادير بالايي فلزات سنگين به محيط شده که مي تواند به عنوان يک خطر جدي براي سلامتي اکوسيستم و انسان مطرح باشد. آلودگي خاک، آب هاي زيرزميني، آب هاي سطحي و هوا با فلزات سمي و خطرناک يک مشکل جدي و جهاني محسوب مي شود. در رابطه با ارزيابي خطر خاک هاي آلوده با فلزات سنگين، مشکل اساسي، جذب فلزات به وسيله زنجيره غذايي مي باشد، بنابراين ارزيابي و کنترل غلظت فلزات سنگين در پساب هاي صنعتي قبل از تخليه به محيط هاي طبيعي از اهميت ويژه اي برخوردار است. حضور فلزات سنگين مثل نيکل، کروم، مس، کادميوم، و سرب که غالبا در فاضلاب هاي صنعتي مشاهده مي شوند، حتي در مقادير و غلظت هاي پايين، مي تواند براي موجودات زنده و انسان سمي باشد. امروزه در مکان هاي زيادي خاک ها با فلزات سنگين آلوده شده اند، به گونه اي که يکي از مهم ترين مشکلات در مکان هاي تخليه پساب هاي خطرناک هستند.
مواد و روش ها: در اين مطالعه به منظور ارزيابي تاثير يک نمونه پساب صنعتي بر آلودگي خاک با فلزات سنگين، از 4 نقطه به فاصله 50 متر، در 4 عمق 25-0، 50-25، 75-50 و 100-75، در طول زهکش خاکي نمونه برداري صورت گرفت. نمونه هاي خاك برداشت شده و پس از انتقال به آزمايشگاه، در برابر هوا خشك و به كمك چكش پلاستيكي كوبيده و الک شدند و خصوصيات فيزيکي، شيميايي و غلظت فلزات سنگين در آن ها اندازه گيري شد. هدايت الكتريكي عصاره اشباع توسط دستگاه هدايت سنج در عصاره گل اشباع، بافت به روش هيدرومتر، درصد آهك خاك به روش تيترومتري و غلظت كل فلزات سنگين به روش هضم با اسيد نيتريك تعيين و اندازه گيري گرديد. ظرفيت تبادل كاتيوني خاك نيز به روش استات سديم اندازه گيري شد. در نهايت آناليز آماري نتايج اين مطالعه با استفاده از نرم افزار
SAS انجام گرديد.
نتايج و بحث: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که با توجه به استانداردهاي ارايه شده براي اراضي کشاورزي و اطراف مناطق صنعتي در مورد غلظت فلزات سنگين و مقايسه نمونه هاي خاک با استانداردهاي جهاني، مي توان خاک منطقه را تنها از نظر فلز نيکل آلوده دانست که اين مساله ممکن است به آلودگي پايين پساب مورد مطالعه با فلزات سنگين نسبت داده شود. هم چنين نتايج همبستگي بين عمق خاک و غلظت فلزات سنگين نشان داد که بين اين دو عامل همبستگي منفي وجود داشته که اين موضوع با حرکت کند فلزات سنگين در لايه هاي خاک به خصوص در خاک هاي با درصد آهک و
pH بالا، قابل توجيه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 300
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی