نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  15 , شماره  58 ; از صفحه 63 تا صفحه 71 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات کودهاي آلي کمپوست و ورمي کمپوست بر روي صفات کمي و کيفي گياه دارويي به ليمو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، گروه زراعت و اصلاح نباتات، ساوه، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: ورمي کمپوست و کمپوست به عنوان جايگزين کودهاي شيميايي در تغذيه گياهي و بهبود شرايط خاک، يکي از اصول کشاورزي پايدار در حفاظت از محيط زيست و سلامت غذا مي باشند.هدف: اين تحقيق به منظور ارزيابي اثرات مقادير متفاوت کمپوست زباله شهري و ورمي کمپوست بر تغييرات کمي و کيفي گياه دارويي به ليمو انجام گرفت.روش بررسي: آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار و به صورت گلخانه اي اجرا شد. در اين مطالعه سه نسبت حجمي کمپوست زباله شهري و همچنين ورمي کمپوست با خاک لومي شامل صفر: 100، 90:10 و 80:20 مورد بررسي قرار گرفتند.نتايج: اثر کمپوست زباله شهري و ورمي کمپوست بر کليه صفات مورد مطالعه معني دار شد (P<0.01) و سبب افزايش وزن خشک بوته، ارتفاع بوته، تعداد برگ، شاخص کلروفيل، فتوسنتز، درصد اسانس و اجزاي اسانس شد. با افزايش مقدار کود آلي، صفات مورد مطالعه نيز بهبود يافتند به طوري که سطح 20 درصد براي هر کود، بيشترين تاثير را بر صفات مورد مطالعه نسبت به شاهد داشت. همچنين اثر متقابل کمپوست با ورمي کمپوست بر روي وزن خشک و درصد اسانس (P<0.01)، فتوسنتز، درصد ليمونن و لينالول اسانس (P<0.05) معني دار شد، ولي بر ارتفاع بوته، تعداد برگ، شاخص کلروفيل و درصد لينالول اسانس تاثير معني داري نداشت.نتيجه گيري: اثر کاربرد ورمي کمپوست در تمامي صفات مورد بررسي گياه به ليمو بهتر از کمپوست بود. همچنين مصرف همزمان کمپوست و ورمي کمپوست نسبت به مصرف جداگانه آنها در بهبود صفات کمي و کيفي به ليمو موثرتر بود به طوري که بهترين نتيجه در تيمار 20 درصد کمپوست همراه با 20 درصد ورمي کمپوست حاصل شد. بنابراين کودهاي آلي مورد مطالعه، اثر يکديگر را تکميل مي کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اصغری، م.، و یوسفی راد، م.، و معصومی زواریان، ا. (1395). بررسی اثرات کودهای آلی کمپوست و ورمی کمپوست بر روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو. گیاهان دارویی, 15(58), 63-71. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=263616Vancouver : کپی

اصغری محسن، یوسفی راد مجتبی، معصومی زواریان ابوالفضل. بررسی اثرات کودهای آلی کمپوست و ورمی کمپوست بر روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو. گیاهان دارویی. 1395 [cited 2022August13];15(58):63-71. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=263616IEEE : کپی

اصغری، م.، یوسفی راد، م.، معصومی زواریان، ا.، 1395. بررسی اثرات کودهای آلی کمپوست و ورمی کمپوست بر روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو. گیاهان دارویی, [online] 15(58), pp.63-71. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=263616. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 244 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی