5 SID.ir | رابطه تاب آوري در برابر استرس با شوخ طبعي و اميد به آينده در دانشجويان دختر

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه تاب آوري در برابر استرس با شوخ طبعي و اميد به آينده در دانشجويان دختر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه تاب آوري در برابر استرس با شوخ طبعي و اميد به آينده در دانشجويان انجام شد. اين پژوهش از نوع مطالعات همبستگي بود که 291 نفر از دانشجويان دختر به روش نمونه گيري تصادفي از نوع نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي در سال 91-1390 انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر مقياس تاب آوري کانر و ديويدسن (2003)، پرسش نامه چند بعدي حس شوخ طبعي تورسون و پاول (1997) و پرسش نامه اميدواري اشنايدر (2003) مي باشد. داده هاي جمع آوري شده از اين پرسش نامه ها با روش هاي آماري توصيفي و استنباطي، همبستگي پيرسون (جهت بررسي رابطه متغيرها) و تحليل واريانس چندگانه (جهت تعيين ميزان واريانس قابل پيش بيني متغير وابسته از طريق متغير مستقل) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها نشان داد که رابطه بين تاب آوري در برابر استرس با شوخ طبعي و اميد به آينده مستقيم و معنادار و رابطه بين تاب آوري در برابر استرس و زيرمقياس هاي عاملي و راهبردي از زيرمولفه هاي شوخ طبعي نيز به صورت مستقيم و معنادار است. هم چنين بين تاب آوري در برابر استرس با شوخ طبعي، خلاقيت و استفاده اجتماعي از شوخ طبعي، استفاده مقابله اي از شوخ طبعي، نگرش به افراد شوخ طبع و نگرش به خود شوخ طبعي از زيرمولفه هاي شوخ طبعي، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد. علاوه بر اين، بررسي مولفه هاي اميد به آينده نشان داد که هر دو مولفه اميد به آينده (عاملي و راهبردي) پيش بيني کننده تاب آوري در برابر استرس در دانشجويان است. به طور کلي، تاب آوري در برابر استرس نقش موثري در ايجاد و افزايش مولفه هاي روان شناسي مثبت نگر از جمله اميد و شوخ طبعي دارد و اين دو مولفه نيز به نوبه خود با تحت تاثير قرار گرفتن توسط تاب آوري باعث افزايش سلامت رواني و بهبودي سبک زندگي در دانشجويان مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 369
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی