برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 77 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مهارت هاي تفکر انتقادي در دانشجويان رشته هاي توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي در سال تحصيلي 92-1391

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

امروزه اکثر صاحب نظران براين عقيده اند که تفکر انتقادي زمينه ايجاد مهارت فهم و ارزيابي دانش جديد را براي فراگيران فراهم مي کند، و براي تصميم گيري هاي کاري، مديريت، قضاوت باليني، موفقيت حرفه اي و مشارکت اثربخش فرد در فعاليت هاي جامعه، حياتي است. با عنايت به کاربردي بودن عملکرد فارغ التحصيلان رشته هاي توانبخشي، اين مطالعه با بررسي مهارت هاي تفکر انتقادي در دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي انجام مي شود. روش اين پژوهش از نوع همبستگي، در دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي که با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي 221 نفر وارد مطالعه شدند، آزمون مهارت هاي تفکر انتقادي اجرا شد. در تحليل داده ها از شاخص هاي توصيفي، آزمون تي مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس يک طرفه استفاده شد. يافته هاي تحليل واريانس يک طرفه نشان داد که بين ميانگين نمره دانشجويان رشته هاي مورد بررسي از لحاظ نمره کل مهارت هاي تفکر انتقادي و هر يک از خرده مقياس هاي آن تفاوت آماري معني داري وجود ندارد. بين نمره کل تفکر انتقادي دانشجويان سه مقطع تحصيلي مختلف تفاوت آماري معني داري به دست آمد. بين مهارت هاي تفکر انتقادي دانشجويان (و خرده مقياس هاي آن)، با هر يک از متغيرهاي سن، جنسيت و محل سکونت رابطه معني داري به دست نيامد. در حالي که بين سطح تحصيلات و وضعيت تاهل با مهارت هاي تفکر انتقادي رابطه معني داري وجود داشت. نتايج حاکي از آن است که نمره کل مهارت هاي تفکر انتقادي دانشجويان در سطح متوسط تا خوب و از لحاظ خرده مقياس هاي آن در سطح متوسط به پايين قرار دارند، به عبارتي ديگر، دانشجويان ازلحاظ تفکر انتقادي در وضعيت مطلوبي قرار ندارند، بنابراين بازنگري مطلوب برنامه هاي درسي و برگزاري کارگاه هاي مرتبط با آموزش تفکر انتقادي براي دانشجويان در حل اين چالش مي تواند، پيشنهادي موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 229
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی