برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اثر بتائين جايگزين شده با متيونين بر عملکرد، کيفيت لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي در شرايط دمايي عادي و تنش گرمايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
 
چکیده: 

اين آزمايش جهت ارزيابي اثر بتائين جايگزين شده با متيونين بر عملکرد، خصوصيات لاشه و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي در شرايط دمايي تنش گرمايي و بدون تنش اجرا گرديد. بدين منظور از 288 قطعه جوجه گوشتي يک روزه سويه تجاري راس 308 در يک دوره 42 روزه استفاده شد. تمام جوجه ها تا 21 روزگي در شرايط محيطي عادي پرورش يافتند اما از 22 تا 42 روزگي تعداد 144 تا از جوجه ها تحت شرايط دمايي عادي (23 درجه سانتي گراد) و بقيه جوجه ها در يک سالن مجزا تحت استرس گرمايي (دماي 35-23 درجه سانتي گراد) قرار گرفتند. اين آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي به صورت فاکتوريل (3´2) در چهار تکرار و 12 جوجه در هر تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل سه سطح مختلف جايگزيني بتائين با متيونين (0، 13، 26 درصد) در دو شرايط دمايي استرس و بدون استرس بودند. جيره جوجه هاي پرورش يافته در هر دو شرايط دمايي شامل جيره آغازين و رشد بودند. تاثير سطوح مختلف بتائين بر ميانگين افزايش وزن در دوره 1-21 روزگي معني دار بوده (P<0.05) ولي بر ميانگين خوراک مصرفي و ضريب تبديل خوراک معني دار نمي باشد (P>0.05) مقايسه سطوح مختلف بتائين جايگزين شده با ميتونين بر ميانگين افزايش وزن، خوراک مصرفي و ضريب تبديل خوراک در دوره هاي 22-42 و 1-42 روزگي نشانگر وجود اختلاف آماري معني داري بين گروه هاي آزمايشي بود (P<0.05). بيشترين ميانگين افزايش وزن و خوراک مصرفي و بهترين ضريب تبديل خوراک متعلق به گروه تغذيه شده با جيره حاوي 13 درصد بتائين جايگزين شده با متيونين بود. اثر مکمل بتائين جايگزين شده با متيونين بر درصد گوشت سينه نيز معني دار بود (P<0.05). از بين دو تيمار دمايي، تيمارهاي تحت استرس افزايش وزن و مصرف خوراک کمتري داشته و ضريب تبديل خوراک در اين تيمار افزايش يافت. درصد وزن نسبي سينه، ران، قلب و کبد در تيمارهاي تحت استرس در مقايسه با تيمارهاي فاقد استرس به طور معني داري کاهش يافت (P<0.05). بررسي اثر بتائين و تيمارهاي دمايي بر فاکتورهاي خوني نشانگر وجود افزايش معني داري در غلظت گلوکز و تري گليسريد بوده در حالي که اثر بتائين تنها بر غلظت تري گليسريد معني دار گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ثعلبی، ف.، و بوجارپور، م.، و فیاضی، ج.، و سالاری، س.، و نظری، م. (1391). ارزیابی اثر بتائین جایگزین شده با متیونین بر عملکرد, کیفیت لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در شرایط دمایی عادی و تنش گرمایی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز), 8(1 (مسلسل 34)), 15-23. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=263204Vancouver : کپی

ثعلبی فاطمه، بوجارپور محمد، فیاضی جمال، سالاری سمیه، نظری محمود. ارزیابی اثر بتائین جایگزین شده با متیونین بر عملکرد, کیفیت لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در شرایط دمایی عادی و تنش گرمایی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز). 1391 [cited 2021October27];8(1 (مسلسل 34)):15-23. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=263204IEEE : کپی

ثعلبی، ف.، بوجارپور، م.، فیاضی، ج.، سالاری، س.، نظری، م.، 1391. ارزیابی اثر بتائین جایگزین شده با متیونین بر عملکرد, کیفیت لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در شرایط دمایی عادی و تنش گرمایی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز), [online] 8(1 (مسلسل 34)), pp.15-23. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=263204. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی