برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 56 تا صفحه 65 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين ارتباط عود اعتياد با تحريک الکتريکي غيرتهاجمي مغز، متعاقب درمان به روش سم زدائي فوق سريع مواد افيوني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اصطلاح افيون، اشاره بر مواد طبيعي و صناعي دارد که فعاليتي شبيه مرفين دارند. مواد افيوني آثار مضعف سيستم عصبي مرکزي و ضد درد داشته و به دليل ايجاد لذت و سرخوشي، متعاقب درمان نيز ممکن است منجربه تکرار مصرف توسط فرد معتاد شوند. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه عود مصرف مواد و تحريک الکتريکي غيرتهاجمي مغزي به دنبال درمان اعتياد به روش سم زدايي فوق سريع مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني دو گروهي و دوسويه کور است که برروي 40 بيمار منتخب درمان اعتياد از طريق سم زدائي فوق سريع انجام شد. بيماران طي سه نوبت تحت تحريک الکتريکي مستقيم فراجمجمه اي قرار گرفتند. عود اعتياد در سه زمان شامل دو هفته، يک و سه ماه پس از سم زدايي با انجام آزمايش نواري اعتياد و مصاحبه روان پزشک بررسي شد. اطلاعات پس از جمع آوري با نرم افزار آماري
SPSS20 و استفاده از مدل رگرسيون لجستيک ترتيبي با انتخاب گروه درماني به عنوان متغير پيشگو به همراه ساير متغيرها تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: تمامي افراد مذکر و ميانگين سني گروه مداخله
25±2.11 و کنترل 26±1.71 سال بود. گرچه مداخله در کوتاه مدت مفيد به نظر مي رسيد و ميزان عود طي دو هفته اول کمتر بود اما نهايتا اختلاف ميزان عود گروه ها معني دار نبود (p=0.931) و در ميان ساير عوامل تنها وضعيت تاهل موثر است (p<0.05).
نتيجه گيري: يافته ها حاکي از عدم تاثير طولاني مدت تحريک الکتريکي فراجمجمه اي بر عود اعتياد پس از درمان به روش سم زدائي فوق سريع است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نظری، م.، و هاشمی نصرت آباد، ت.، و یاسینی، س.، و میرحسینی، ح. (1394). تعیین ارتباط عود اعتیاد با تحریک الکتریکی غیرتهاجمی مغز, متعاقب درمان به روش سم زدائی فوق سریع مواد افیونی. بیهوشی و درد, 6(2), 56-65. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262863Vancouver : کپی

نظری محمدعلی، هاشمی نصرت آباد تورج، یاسینی سیدمجتبی، میرحسینی حمید. تعیین ارتباط عود اعتیاد با تحریک الکتریکی غیرتهاجمی مغز, متعاقب درمان به روش سم زدائی فوق سریع مواد افیونی. بیهوشی و درد. 1394 [cited 2021April19];6(2):56-65. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262863IEEE : کپی

نظری، م.، هاشمی نصرت آباد، ت.، یاسینی، س.، میرحسینی، ح.، 1394. تعیین ارتباط عود اعتیاد با تحریک الکتریکی غیرتهاجمی مغز, متعاقب درمان به روش سم زدائی فوق سریع مواد افیونی. بیهوشی و درد, [online] 6(2), pp.56-65. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262863. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی