برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 29 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير روش حساسيت زدايي با حرکات چشم و پردازش مجدد بر درد عضو خيالي بيماران تحت قطع عضو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بيش از 50 درصد افراد دچار قطع عضو از درد عضو خيالي رنج مي برند. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير روش حساسيت زدايي با حرکات چشم و پردازش مجدد بر درد عضو خيالي بيماران تحت قطع عضو انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي در بيماران تحت قطع عضو در شهر ياسوج در سال 1393 تا 1394 انجام شد. در مجموع 40 بيمار مبتلا به قطع عضو به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفي به دو گروه تجربي و کنترل تقسيم شدند. در گروه تجربي، روش درماني حساسي تزدايي با حرکات چشم و پردازش مجدد در 12 جلسه انجام شد. در گروه کنترل هيچ مداخله اي صورت نگرفت. داده هاي درد عضو خيالي، قبل از درمان و بعد از درمان گردآوري شده و با استفاده از آمار توصيفي، آزمون تي مستقل، آزمون تي زوجي و مجذور کاي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که تفاوت معني داري بين ميانگين درد عضو خيالي قبل و بعد از مداخله در گروه تجربي وجود دارد (
p<0.001). ميانگين درد عضو خيالي در گروه کنترل بعد از مداخله در مقايسه با قبل از مداخله تغيير معني داري نداشت (p>0.05).
نتيجه گيري: روش حساسيت زدايي با حرکات چشم و پردازش مجدد باعث کاهش درد عضو خيالي در بيماران تحت قطع عضو مي گردد.
توصيه مي شود که از اين روش به عنوان يک درمان مکمل براي درمان بيماران مبتلا به قطع عضو استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی