برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  5 , شماره  20 ; از صفحه 81 تا صفحه 96 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات اجتماعي و زيست محيطي شهرک هاي صنعتي بر نواحي روستايي مطالعه موردي: شهرک صنعتي چناران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

در راستاي دستيابي به اهداف توسعه ملي بي شک راهبرد صنعتي سازي روستاها نقش بسزايي را ايفا نموده و اثرات اجتماعي و زيست محيطي خاص خود را بر جاي مي گذارد. مطالعات مختلف توسعه اقتصادي، اهميت فعاليت هاي غيرکشاورزي را در فرايند توسعه روستايي خاطر نشان کرده و بر نقش آن به عنوان يک عامل مهم در کاهش تفاوت درآمدي و فقر خانوارهاي روستايي تاکيد دارند. در پژوهش پيش رو هدف بررسي اثرات احداث شهرک صنعتي چناران بر روستاهاي پيرامون بوده است. بدين منظور وضعيت اجتماعي تعداد 110 کارگر روستايي شاغل در شهرک صنعتي چناران که از روستاهاي پيرامون به شهرک مي آيند با تعداد 150 کارگر ساير شاغلين همان روستاها، به عنوان حجم نمونه مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق توصيفي- تحليلي و از طريق منابع کتابخانه اي و پيمايشي اطلاعات جمع آوري شده است. روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتيد دانشگاه و کارشناسان و مديران شرکت هاي فعال شهرک تاييد شده است و جهت پايايي با پيش آزمون و ضريب آلفاي کرونباخ ميزان (0.71) بدست آمده است. نتايج بدست آمده دلالت بر اثرات مثبت اجتماعي شهرک بر نواحي روستايي پيرامون بوده است و شاغلين روستايي شهرک از وضعيت بهتري نسبت به ساير شاغلين برخوردار بوده اند. نتايج آزمون تي براي تاثيرات اجتماعي شهرک برابر با ميانگين 2.39 که بزرگتر از ميانگين نظري (?=2.5) بدست آمده است، لذا در سطح اطمينان 95 درصد اثرات فوق تاييد مي شود. اما در خصوص استنتاج اثرات زيست محيطي شهرک، وجود آلودگي هاي هوا، آب، مواد جامد و زباله و همچنين آلودگي هاي صوتي در منطقه توسط روستاييان تاييد شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

بوذرجمهری، خ.، و شایان، ح.، و بهرامی، ک. (1394). بررسی اثرات اجتماعی و زیست محیطی شهرک های صنعتی بر نواحی روستایی مطالعه موردی: شهرک صنعتی چناران. برنامه ریزی منطقه ای, 5(20), 81-96. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262719Vancouver : کپی

بوذرجمهری خدیجه، شایان حمید، بهرامی کیوان. بررسی اثرات اجتماعی و زیست محیطی شهرک های صنعتی بر نواحی روستایی مطالعه موردی: شهرک صنعتی چناران. برنامه ریزی منطقه ای. 1394 [cited 2021April10];5(20):81-96. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262719IEEE : کپی

بوذرجمهری، خ.، شایان، ح.، بهرامی، ک.، 1394. بررسی اثرات اجتماعی و زیست محیطی شهرک های صنعتی بر نواحی روستایی مطالعه موردی: شهرک صنعتی چناران. برنامه ریزی منطقه ای, [online] 5(20), pp.81-96. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262719>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی