نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 11 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

عدالت سازماني و پاسخگويي در بيمارستان هاي دولتي و خصوصي منتخب شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است