نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  6 , شماره  21 ; از صفحه 129 تا صفحه 142 .
 
عنوان مقاله: 

نقش توانمندسازي زنان در تصميم گيري هاي اقتصادي خانوارهاي روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان اسلام آباد غرب)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش کسب و کارهاي خانگي زنان و توانمندسازي آنان در تصميم گيري هاي اقتصادي خانوارهاي روستايي در شهرستان اسلام آباد غرب انجام شده است. روش تحقيق پيمايشي است و جامعه آماري تحقيق شامل 265 نفر از زنان روستايي داراي کسب و کارخانگي در اين شهرستان مي باشد، که 161 نفر بر اساس فرمول کوکران بعنوان نمونه انتخاب و بررسي شد.ند. ابزار مورد استفاده براي جمع آوري داده ها پرسشنامه همگام با مصاحبه بوده است که روايي صوري آن توسط اساتيد و متخصصين تاييد گرديد و جهت تعيين پايايي آن تعداد 30 پرسشنامه در مرحله پيش آزمون توسط زنان روستايي تکميل شد و مورد مطالعه قرار گرفت، ضريب آلفاي کرونباخ (مقدار a=0.87) محاسبه شده، نشان داد که ابزار تحقيق از قابليت بالايي براي جمع آوري اطلاعات برخوردار است. نتايج نشان داد که 73.9 درصد از زنان مورد بررسي از توانمندي اقتصادي بالايي برخوردارند و تنها 12.4 درصد از آن ها توانمندي اقتصادي پاييني دارند. همچنين در مجموع، حدود 71 درصد افراد مورد مطالعه، از قدرت تصميم گيري در حد خوب و عالي و تنها حدود 7.5 درصد از قدرت تصميم گيري در حد ضعيفي برخوردار مي باشند. توانمندي اقتصادي با عواملي چون سن، ميزان تحصيلات، شغل همسر و نوع کسب و کار خانگي ارتباط معنادار دارد. با توجه به تاثير کسب و کارهاي خانگي در تقويت توانمندي زنان در تصميم گيري هاي اقتصادي خانوار، ضروري به نظر مي رسد نسبت به توسعه اين نوع کسب و کارها در جوامع روستايي اقدام شود و از تجارب و مهارت هاي صاحبان کسب و کارهاي خانگي موفق براي توسعه اين نوع مشاغل استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جلیلیان، س.، و سعدی، ح. (1395). نقش توانمندسازی زنان در تصمیم گیری های اقتصادی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب). برنامه ریزی منطقه ای, 6(21), 129-142. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262357Vancouver : کپی

جلیلیان سارا، سعدی حشمت اله. نقش توانمندسازی زنان در تصمیم گیری های اقتصادی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب). برنامه ریزی منطقه ای. 1395 [cited 2022August14];6(21):129-142. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262357IEEE : کپی

جلیلیان، س.، سعدی، ح.، 1395. نقش توانمندسازی زنان در تصمیم گیری های اقتصادی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب). برنامه ریزی منطقه ای, [online] 6(21), pp.129-142. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262357. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 466 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی