برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
نيمه دوم 1393 , دوره  7 , شماره  2 ; از صفحه 217 تا صفحه 232 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه اکوتيپ هاي کنجد (.Sesamum indicum L) در شرايط تنش شوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی
 
چکیده: 
جوانه زني و رشد گياهچه براي استقرار گياهان تحت شرايط شور اهميت دارد. از اين رو انتخاب گياهاني که جوانه زني سريع و يکنواختي در شرايط شور دارند مي تواند به استقرار اوليه و رشد گياهچه کمک نمايد. به منظور ارزيابي واکنش اکوتيپ هاي کنجد به تنش شوري، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در سه تکرار در شرايط آزمايشگاه اجرا شد. فاکتور اول شامل پنج اکوتيپ کنجد (MSC 3، MSC 6، MSC 7، MSC 12 و MSC 14) و فاکتور دوم شامل 11 سطح شوري آب (1، 3، 6، 9، 11.4، 14.5، 16.4، 19.6، 21.1، 23.1 و 25.1 دسي زيمنس بر متر) بود، که از آب چاه هاي موجود در منطقه با هدايت الکتريکي 5.2، 10 و 23 دسي زيمنس تهيه و سپس تيمار هاي مورد نياز از طريق رقيق يا غليظ سازي آماده شدند. نتايج نشان داد که با افزايش شوري جوانه-زني کاهش يافت به طوري که در شوري 23.1 دسي زيمنس بر متر جوانه زني بسيار جزئي بود و در شوري 25.1 هيچگونه جوانه زني مشاهده نشد. شوري اثر معني داري بر مولفه هاي جوانه زني درصد نهايي (تجمعي) جوانه زني (FGP)، سرعت جوانه زني (GR)، يکنواختي جوانه زني (GU)، زمان رسيدن به 50 درصد جوانه زني (T 50)، انرژي جوانه زني (GE)، شاخص بنيه گياهچه (SVI)، طول ساقه چه و نسبت وزن خشک ريشه چه به ساقه چه (R/S) داشت، با وجود اين با افزايش سطوح شوري اين مولفه ها به طور يکسان تحت تاثير قرار نگرفتند. در شوري 3 دسي زيمنس بر متر شاخص هاي مربوط به رشد گياهچه نسبت به شاهد و ساير تيمار ها بيشتر بود و شاخص هاي FGP، GU، GE و SVI به ترتيب به ميزان 8، 5، 10 و 66 درصد بيشتر از شاهد بودند. بالاترين همبستگي FGP با شاخص GE (r=0.98**) و سپس با شاخص GR (r=0.83**) مشاهده شد که نشان دهنده اين است که بذور اکوتيپ هاي با انرژي جوانه زني بالاتر منجر به افزايش درصد جوانه زني نهايي در انها مي شود.در شرايط شوري زياد (23.1 dS/m) اکوتيپ MSC 6 بيشترين مقدار FGP، GR و GE و اکوتيپ MSC 12 کمترين مقدار را داشت در مولفه هاي رشد گياهچه نيز دو اکوتيپ MSC 6 و MSC 7 نسبت به ساير اکوتيپ ها شاخص SVI بيشتري داشت. به نظر مي رسد اکوتيپ MSC 6 در شرايط اين آزمايش از دامنه تحمل بيشتري برخوردار بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فاضلی کاخکی، س.، و نظامی، ا.، و پارسا، م.، و کافی، م. (1393). ارزیابی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه اکوتیپ های کنجد (.Sesamum indicum L) در شرایط تنش شوری. تنش های محیطی در علوم زراعی, 7(2), 217-232. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262325Vancouver : کپی

فاضلی کاخکی سیدفاضل، نظامی احمد، پارسا مهدی، کافی محمد. ارزیابی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه اکوتیپ های کنجد (.Sesamum indicum L) در شرایط تنش شوری. تنش های محیطی در علوم زراعی. 1393 [cited 2021December02];7(2):217-232. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262325IEEE : کپی

فاضلی کاخکی، س.، نظامی، ا.، پارسا، م.، کافی، م.، 1393. ارزیابی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه اکوتیپ های کنجد (.Sesamum indicum L) در شرایط تنش شوری. تنش های محیطی در علوم زراعی, [online] 7(2), pp.217-232. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262325. 

 
بازدید یکساله 136 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی