برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  6 , شماره  20 ; از صفحه 9 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

رفاه ذهني و تاثير اعتماد اجتماعي بر آن (مطالعه موردي جوانان ساکن شهر تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه برنامه ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 
چکیده: 

اعتماد اجتماعي، جزء اصلي سرمايه اجتماعي محسوب مي شود. اين مفهوم تمام جنبه هاي زندگي بشري را شکل مي دهد و مستعد کننده مشارکت و همکاري ميان اعضاي جامعه است. رفاه ذهني نيز يکي از جنبه هاي مهم زندگي بشر است، که به عنوان يکي از مهمترين موضوعات اجتماعي و از ابعاد رفاه اجتماعي (شاخص اصلي توسعه) محسوب مي شود. از آنجا که نيازهاي انسان پيوسته در حال گسترش است ديگر تنها توجه به ابعاد عيني رفاه، راه رسيدن به رفاه اجتماعي نيست، بلکه توجه به نياز هاي ذهني و رواني و ارضاء آنها براي افراد و جامعه نيز مهم هستند. بنابراين از آنجا که رفاه محصولي است که در بستر اعتماد اجتماعي معنا مي يابد، هدف پژوهش حاضر نيز مطالعه رفاه ذهني و تاثير اعتماد اجتماعي بر آن است. با استفاده از روش پيمايش و با حجم نمونه آماري 381 نفر (که براي دقت بيشتر 400 نفر در نظر گرفته شده است) با ابزار پرسشنامه و با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي در بين جوانان 20-29 سال ساکن شهر تهران، داده ها جمع آوري و تجزيه و تحليل شد. ن تايج تحقيق نشان مي دهد که بين اعتماد اجتماعي با رفاه ذهني و شاخص هاي شادکامي، احساس امنيت، ترجيحات ارزشي، استحقاق، نياز و رهايي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. در حالي که بين شاخص مقايسه نسبي (احساس محروميت) با اعتماد رابطه معکوس و معناداري وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد، بيشترين مقدار ضريب همبستگي متعلق به اعتماد اجتماعي و احساس امنيت است. بنابراين هر گونه تغيير و نوسان در متغير اعتماد اجتماعي، مي تواند منجر به تغيير رفاه ذهني و شاخص هاي آن شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

بارگاهی، ح.، و کبیری، ن. (1394). رفاه ذهنی و تاثیر اعتماد اجتماعی بر آن (مطالعه موردی جوانان ساکن شهر تهران). جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH), 6(20), 9-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262236Vancouver : کپی

بارگاهی حسین، کبیری نرگس. رفاه ذهنی و تاثیر اعتماد اجتماعی بر آن (مطالعه موردی جوانان ساکن شهر تهران). جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH). 1394 [cited 2021April20];6(20):9-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262236IEEE : کپی

بارگاهی، ح.، کبیری، ن.، 1394. رفاه ذهنی و تاثیر اعتماد اجتماعی بر آن (مطالعه موردی جوانان ساکن شهر تهران). جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH), [online] 6(20), pp.9-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262236. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 507 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی