نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  6 , شماره  19 ; از صفحه 137 تا صفحه 156 .
 
عنوان مقاله: 

نقش اينترنت در شکل گيري هويت ملي با ارائه مدل تحليلي (موردمطالعه جوانان 30-18 شهر کاشان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم اجتماعی، مرکز اصفهان، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف مشخص ساختن ميزان و نحوه استفاده جوانان از اينترنت و تاثيرپذيري آنان از رسانه اي نوظهور با روش پژوهش، پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري 30- 18 سال شهر کاشان بالغ بر 200445 نفر در اين رده سني بودند که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه در اين پژوهش 384 نفر به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديده است. به منظور تبيين فرضيات از تئوري تاجفل (براي مشخص کردن ابعاد هويت ملي) و نيز ازتئوري استفاده و خشنودي، تئوري ساخت يابي و کاشت و پرورش استفاده شده است. براي گردآوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. ن تايج آزمون تحليل واريانس نشان داد که هويت شناختي جوانان با توجه به نوع استفاده جوانان از اينترنت تفاوت معناداري دارد. ضريب همبستگي بين انگيزه استفاده جوانان از اينترنت و هويت شناختي (r=0.229)، ضريب همبستگي بين انگيزه استفاده جوانان از اينترنت و هويت احساسي (r=0.130) و ضريب همبستگي بين انگيزه استفاده جوانان از اينترنت و هويت کلي (r=0.180) در سطح (p<0.05) معنادار است و مي توان گفت بين متغيرهاي انگيزه استفاده جوانان از اينترنت و هويت شناختي، احساسي، هويت ملي رابطه معناداري وجود دارد، با توجه به ضرايب همبستگي بين انگيزه استفاده جوانان از اينترنت و هويت ارزشي که در سطح (p>0.05) معنادار نمي باشد. ضريب همبستگي بين وضعيت اجتماعي- اقتصادي جوانان و هويت کلي (r=0.104) در سطح (p<0.05) معنادار است و لذا بين متغيرهاي وضعيت اجتماعي- اقتصادي جوانان و هويت شناختي، هويت کلي رابطه معناداري وجود دارد. مي توان اذعان کرد که امروزه جايگاه و تاثير فضاي مجازي به ويژه اينترنت انکارناپذير است. با در کنارهم قراردادن نتايج تحقيقات مشابه در رابطه با اينترنت و هويت ملي مي توان نتيجه گيري کرد که اينترنت در هويت جوانان تاثيرگذار است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مصطفوی کهنگی، ف. (1394). نقش اینترنت در شکل گیری هویت ملی با ارائه مدل تحلیلی (موردمطالعه جوانان 30-18 شهر کاشان). جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH), 6(19), 137-156. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262223Vancouver : کپی

مصطفوی کهنگی فرحناز. نقش اینترنت در شکل گیری هویت ملی با ارائه مدل تحلیلی (موردمطالعه جوانان 30-18 شهر کاشان). جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH). 1394 [cited 2022May24];6(19):137-156. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262223IEEE : کپی

مصطفوی کهنگی، ف.، 1394. نقش اینترنت در شکل گیری هویت ملی با ارائه مدل تحلیلی (موردمطالعه جوانان 30-18 شهر کاشان). جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH), [online] 6(19), pp.137-156. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262223. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 219 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی