نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  2 , شماره  8 ; از صفحه 1 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

مدل يابي تاب آوري خانواده جانباز بر اساس متغيرهاي شناختي، هيجاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
 
چکیده: 
مقدمه :تاب آوري خانواده زماني تعريف مي شود که مصيبتي به خانواده وارد شده باشد و يکي از مصايبي که به بشريت وارد مي شود جنگ است. ازعواقب جنگ تحميلي عراق عليه ايران مشکل جانبازي است. خانواده هاي زيادي با اين مصايب مواجه شدند و در مقابل اين مصايب مقاوم و تاب آور بودند و هستند با اين وجود در ايران به اين امر مهم پرداخته نشده است تا به عوامل مقاومت و تاب آوري خانواده هاي جانبازان پي برده شود. بنابراين پژوهش حاضر با هدف ارزيابي الگويي براي خانواده تاب آورانجام شده است.روش: شرکت کنندگان پژوهش 281 نفر از همسران جانبازان در قيد حيات استان تهران بودند که به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه هاي محقق ساخته تاب آوري خانواده، مصايب واکنش پذيري هيجاني، مصايب ابراز هيجاني، مصايب شناختي و مصايب بيروني بودند.از روش تحليل مسير براي ارزيابي الگوي خانواده تاب آور گيانسيني و همکاران استفاده شد.نتايج :مدل اوليه با داده هاي حاصل از پژوهش برازش نداشت. غير خطي بودن، داده هاي گمشده و خطاهاي ويژه مشخص از عواملي هستند که باعث برازش ضعيف مدل يا عدم برازش آن مي شود. با اعمال کنترل مفروضه ثابت ماندن واريانس مانده ها مدل اوليه مورد تحليل قرار گرفت. مدل با اعمال خطاي اندازه گيري از برازش خوبي برخوردار شد.بحث: متغيرهاي مصايب شناختي و واکنش پذيري هيجاني به طورمستقيم و غير مستقيم و ابراز هيجان به طور غير مستقيم با تاب آوري خانواده رابطه داشتند که اين مطلب بيانگر آن است که با کاهش مصايب شناختي و هيجاني تاب آوري خانواده نيز افزايش مي يابد
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مشایخ، م.، و برجعلی، ا.، و دلاور، ع.، و شفیع آبادی، ع. (1390). مدل یابی تاب آوری خانواده جانباز بر اساس متغیرهای شناختی, هیجانی. روانشناسی نظامی, 2(8), 1-23. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262109Vancouver : کپی

مشایخ مریم، برجعلی احمد، دلاور علی، شفیع آبادی عبداله. مدل یابی تاب آوری خانواده جانباز بر اساس متغیرهای شناختی, هیجانی. روانشناسی نظامی. 1390 [cited 2022August13];2(8):1-23. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262109IEEE : کپی

مشایخ، م.، برجعلی، ا.، دلاور، ع.، شفیع آبادی، ع.، 1390. مدل یابی تاب آوری خانواده جانباز بر اساس متغیرهای شناختی, هیجانی. روانشناسی نظامی, [online] 2(8), pp.1-23. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262109. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 471 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی