برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 16 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

الگوي مقاومت دارويي چند گانه در ايزوله هاي انتروباکتر کلوآکه و سودوموناس آئروژينوزا جداشده از بيماران بستري شده در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان هاي شهرهاي تهران و قزوين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سودوموناس آئروژينوزا و انتروباکتر کلوآکه از عوامل شايع ايجادکننده عفونت باليني در بخش هاي مختلف بيمارستان به ويژه بخش هاي مراقبت ويژه (ICU) مي باشند. درمان عفونت هاي ناشي از اين باکتري ها به علت فاکتورهاي بيماريزايي متعدد و مقاومت هاي دارويي اغلب مشکل مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي الگوي مقاومت دارويي چند گانه (MDR) در ايزوله هاي انتروباکتر کلوآکه و سودوموناس آئروژينوزا جداشده از بيماران بستري شده در بخش ICU مي باشد.
روش ها: در مجموع به ترتيب 82 و 49 ايزوله سودوموناس آئروژينوزا و انتروباکتر کلوآکه از بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان هاي شهرهاي تهران و قزوين جمع آوري شدند. تعيين هويت ايزوله ها بر اساس روش هاي استاندارد آزمايشگاهي انجام گرديد. سپس الگوي مقاومت دارويي چند گانه با انجام آزمون استاندارد کربي- بائر بر اساس دستورالعمل موسسه استانداردهاي آزمايشگاهي باليني
(CLSI) سنجيده شد.
يافته ها: در اين مطالعه، بيشترين مقاومت آنتي بيوتيکي در ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزا به ترتيب نسبت به ديسک هاي سفپودوکسيم (
%98.8) و سفوتاکسيم (%97.6) و در ايزوله هاي انتروباکتر کلوآکه به آموکسي سيلين- کلاونيک اسيد (%98) و آمپي سيلين (%95.9) گزارش شد. در مجموع مشخص گرديد که 26 (%53.1) ايزوله انتروباکتر کلوآکه و 43 (%52.4) ايزوله سودوموناس آئروژينوزا داراي الگوي مقاومت دارويي چندگانه بودند.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر حاکي از فراواني قابل توجه مقاومت دارويي چند گانه در بين ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزا و انتروباکتر کلوآکه از نمونه هاي باليني در بيمارستان هاي مورد مطالعه است که نيازمند توجه بيشتر پزشکان، متخصصين کنترل عفونت در بخش هاي بحراني مراقبت ويژه بيمارستان هاي مورد مطالعه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 188
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی