نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

يکپارچگي اجتماعي و کيفيت زندگي مرتبط با سلامت سالمندان مراجعه کننده به مراکز درماني شهرستان سبزوار در سال 1390

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: سالمندي دوره اي از زندگي است که طي آن سالمندان در معرض تهديدات بالقوه اي قرار مي گيرند. اين عوامل مي تواند به افت کيفيت زندگي در سالمندان منجر شود از جمله موارد موثر بر کيفيت زندگي و سلامت سالمندان تعاملات اجتماعي است. مطالعه حاضر با هدف بررسي رابطه يکپارچگي اجتماعي و کيفيت زندگي مرتبط با سلامت سالمندان شهرستان سبزوار انجام شد.روش بررسي: اين مطالعه توصيفي- تحليلي ر روي 135 سالمند مراجعه کننده به دو مرکز اصلي درماني شهرستان سبزوار (واسعي- امداد) به روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم انجام شد. ابزارهاي پژوهش، شامل پرسش نامه کيفيت زندگي مرتبط با سلامت SF-36، پرسش نامه محقق ساخته يکپارچگي اجتماعي و فرم اطلاعات دموگرافيک بود. اطلاعات کسب شده با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و همبستگي پيرسون و اسپيرمن، آزمون تي، من ويتني و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: ميانگين نمره يکپارچگي اجتماعي در کل سالمندان 30.6±9.5 و در سطح متوسط بود و در مردان و زنان سالمند به ترتيب 33.26±9.4 و 27.46±9.6 بود. نمره کيفيت زندگي مرتبط با سلامت در بعد سلامت جسمي 10.87±2.65 و در بعد سلامت رواني 11.14±2.96 بود. بين يکپارچگي اجتماعي و کيفيت زندگي مرتبط با سلامت همبستگي مستقيم مثبت و معناداري وجود داشت (p<0.001، r=0.73). بين سن (p=0.001، r=-0.3)، وضعيت تاهل (p<0.001)، اشتغال (p<0.001)، جنسيت (p<0.001) و سطح تحصيلات (p=0.003، r=0.4) نيز يکپارچگي اجتماعي رابطه معناداري وجود داشت.نتيجه گيري: با توجه به رابطه بين يکپارچگي اجتماعي با ابعاد کيفيت زندگي مرتبط با سلامت سالمندان، سياستگذاران مي توانند با انجام مداخلاتي در زمينه يکپارچگي اجتماعي موجب ارتقا کيفيت زندگي سالمندان شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

لعل آهنگر، م.، و سجادی، ح.، و اکبری کامرانی، ا. (1394). یکپارچگی اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان سبزوار در سال 1390. سالمند, 10(2), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261960Vancouver : کپی

لعل آهنگر مجتبی، سجادی حمیرا، اکبری کامرانی احمدعلی. یکپارچگی اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان سبزوار در سال 1390. سالمند. 1394 [cited 2022August13];10(2):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261960IEEE : کپی

لعل آهنگر، م.، سجادی، ح.، اکبری کامرانی، ا.، 1394. یکپارچگی اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان سبزوار در سال 1390. سالمند, [online] 10(2), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261960. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 192 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی