برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
نيمه دوم 1394 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 339 تا صفحه 343 .
 
عنوان مقاله: 

گزارش علمي کوتاه: مطالعه تغييرات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي گياه دارويي گل گاوزبان (.Echium amoenum Fisch. And mey)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي تاثير تنش خشکي بر برخي خصوصيات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي گياه دارويي گل گاوزبان Echium amoenum، آزمايشي در قالب طرح پايه کاملا تصادفي با چهار تکرار در گلخانه تحقيقاتي پژوهشکده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي اجرا گرديد. در اين آزمايش اثر سطوح مختلف خشکي شامل آبياري در حد ظرفيت زراعي به عنوان تيمار شاهد و آبياري پس از تخليه 25، 50 و 75 درصد آب قابل استفاده گياه بر خصوصيات کمي (طول و عرض برگ، طول ريشه، وزن تر و خشک ريشه و اندام هوايي) و کيفي (ميزان پرولين و قندهاي محلول کل) در مرحله رشد رويشي در شرايط گلخانه مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که خشکي موجب کاهش معني دار صفات مورفولوژيک موردمطالعه (به استثناء طول ريشه) شده است، درحالي که غلظت پرولين و قندهاي محلول کل برگ با افزايش سطوح تنش خشکي به طور معني داري در مقايسه با شاهد افزايش يافت. نتايج نشان داد که تجمع پرولين و قندهاي محلول شاخص خوبي براي تحمل خشکي مي باشد. با افزايش سطوح تنش خشکي ميزان پرولين برگ بيش از 5 برابر نسبت به تيمار شاهد افزايش يافت. همچنين افزايش شدت تنش خشکي از تيمار شاهد (عدم تنش) تا تيمار تخليه 75% آب قابل دسترس محتواي قندهاي محلول برگ را نسبت به تيمار شاهد به ميزان 2 برابر افزايش داد. به طورکلي نتايج نشان داد اين گياه از طريق تنظيم اسمزي خشکي را تحمل کرده و اين مکانيسم در بقاي گياه در شرايط تنش خشکي نقش داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رمضانی، ا.، و قاجارسپانلو، م.، و نقدی بادی، ح. (1394). گزارش علمی کوتاه: مطالعه تغییرات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی گل گاوزبان (.Echium amoenum Fisch. And mey). تنش های محیطی در علوم زراعی, 8(2), 339-343. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261817Vancouver : کپی

رمضانی الهام، قاجارسپانلو مهدی، نقدی بادی حسنعلی. گزارش علمی کوتاه: مطالعه تغییرات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی گل گاوزبان (.Echium amoenum Fisch. And mey). تنش های محیطی در علوم زراعی. 1394 [cited 2021October18];8(2):339-343. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261817IEEE : کپی

رمضانی، ا.، قاجارسپانلو، م.، نقدی بادی، ح.، 1394. گزارش علمی کوتاه: مطالعه تغییرات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی گل گاوزبان (.Echium amoenum Fisch. And mey). تنش های محیطی در علوم زراعی, [online] 8(2), pp.339-343. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261817. 

 
بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی