برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 45 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش و مقايسه آلودگي جيوه در بافت عضله گروه هاي طولي مختلف ماهي کپور معمولي موجود در تالاب شادگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خراسان جنوبی، شهرستان سرایان، میدان آزادی، دانشکده کشاورزی سرایان، گروه محیط زیست
 
چکیده: 

با توجه به اهميت بوم شناختي تالاب شادگان به عنوان يک تالاب بين المللي و با ارزش و وجود گزارش هايي مبني بر وجود جيوه بيش از حد مجاز در آب و بافت هاي پرندگان اين تالاب و در راستاي تکميل مطالعات قبلي، اين پژوهش به سنجش و مقايسه جيوه موجود در بافت عضله گروه هاي طولي مختلف ماهي کپور معمولي و همچنين مطالعه ميزان همبستگي جيوه با پارامتر هاي ريخت شناسي اين ماهي شامل طول استاندارد، طول کل و وزن کل مي پردازد.
روش ها: در اين مطالعه مقطعي 41 نمونه ماهي کپور معمولي به صورت کاملا تصادفي در فصل تابستان سال 1390 از تالاب شادگان صيد شدند و سپس در سه گروه طولي طبقه بندي شدند. از بافت عضله هر کدام از ماهيان صيد شده، نمونه هايي تهيه شد و غلظت جيوه کل در آن ها با استفاده از دستگاه آناليز جيوه اندازه گيري شد. تعيين رابطه غلظت جيوه در نمونه ها با پارامترهاي ريخت شناسي با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون صورت گرفت.
نتايج: ميانگين (
± انحراف معيار) غلظت جيوه کل در گروه هاي طولي A، B و C به ترتيب 0.337±0.15، 0.556±0.21 و 0.798±0.19 بر حسب ميکرو گرم بر گرم وزن خشک به دست آمد. مقايسه غلظت جيوه در بافت عضله ماهيان مربوط به اين 3 گروه طولي، اختلاف آماري معني داري را از خود نشان داد (P=0.001)، به طوري که با افزايش وزن و طول ماهيان صيد شده، غلظت جيوه نيز افزايش يافت.
بحث و نتيجه گيري: غلظت جيوه در ماهيان با وزن بالاتر از 500 گرم بيشتر از حد مجاز
WHO و EPA بود، لذا ضروري است که در مورد مصرف گوشت اين ماهي احتياط شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی