برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
(نيمه اول) 1392 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 111 تا صفحه 125 .
 
عنوان مقاله: 

تنوع ژنوتيپي، فنوتيپي و بيماري زايي جدايه هاي Fusarium solani عامل پوسيدگي ريشه لوبيا در استان زنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کیلومتر 5 جاده زنجان -تبریز، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، 45371-38791
 
چکیده: 

بيماري پوسيدگي ريشه لوبيا ناشي از قارچFusarium solani به عنوان يکي از مهم ترين بيماري هاي قارچي لوبيا در دنيا و ايران به شمار مي رود. به دليل اهميت اقتصادي لوبيا و نبود اطلاعات مدون پيرامون تنوع در جمعيت اين قارچ در استان زنجان، اين مطالعه براي نخستين بار در اين استان با هدف مطالعه تنوع در شدت بيماري زايي، تنوع فنوتيپي و ژنوتيپي جدايه هاي بيمارگر و نيز بررسي دامنه ميزباني آن در بين برخي محصولات عمده مورد کشت منطقه انجام گرفت. نمونه برداري از 11 منطقه استان انجام شد و 30 جدايه به عنوان گونه F. solani خالص شدند. پس از اثبات بيماري زايي، بررسي دامنه ميزباني قارچ و ويژگي هاي فنوتيپي آنها، واکنش زنجيره اي پليمراز با کمک آغازگرهايRAPD وERIC بر روي  DNA استخراج شده، صورت پذيرفت. نتايج تحقيق نشان داد که جدايه ها از نظر مشخصات فنوتيپي و ژنوتيپي، متنوع بوده اما در شدت بيماري زايي آنها تفاوت معني داري وجود نداشت. در آزمون دامنه ميزباني از بين 9 گياه آزموده شده شامل گندم، عدس، يونجه، لوبياهاي سفيد، قرمز و چيتي، نخود، اسپرس و باقلا، تنها بر روي گندم علايم بيماري ظاهر نشد. الگوهاي انگشت نگاريDNA  بر اساس هر دو نشانگر، دال بر وجود تنوع بالاي ژنتيکي جدايه هاي اين بيمارگر از گياه لوبيا در سطح استان بود. گرچه نشانگرRAPD بر پايه استفاده از يک آغازگر انفرادي(OPA 13)  در تفکيک جدايه ها کارآيي بيشتري در مقايسه با نشانگر ERIC داشت، با اين حال تطابق بالايي بين دو گروه بندي مشاهده گرديد. بين پراکنش جغرافيايي و گروه هاي ژنتيکي به دستامده، ارتباط مشخصي مشاهده نگرديد. همچنين همبستگي بارزي بين ويژگي هاي ژنوتيپي و فنوتيپي اکثريت جدايه ها ديده نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

خداقلی، م.، و همتی، ر.، و ناصری، ب.، و معرفت، ع. (1392). تنوع ژنوتیپی, فنوتیپی و بیماری زایی جدایه های Fusarium solani عامل پوسیدگی ریشه لوبیا در استان زنجان. پژوهش های حبوبات ایران, 4(1), 111-125. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261448Vancouver : کپی

خداقلی مریم، همتی رقیه، ناصری بیتا، معرفت علیرضا. تنوع ژنوتیپی, فنوتیپی و بیماری زایی جدایه های Fusarium solani عامل پوسیدگی ریشه لوبیا در استان زنجان. پژوهش های حبوبات ایران. 1392 [cited 2021April23];4(1):111-125. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261448IEEE : کپی

خداقلی، م.، همتی، ر.، ناصری، ب.، معرفت، ع.، 1392. تنوع ژنوتیپی, فنوتیپی و بیماری زایی جدایه های Fusarium solani عامل پوسیدگی ریشه لوبیا در استان زنجان. پژوهش های حبوبات ایران, [online] 4(1), pp.111-125. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261448. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی