برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيکي و روابط بين صفات زراعي در نمونه هاي انتخابي کلکسيون لوبيا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران وابسته به موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
چکیده: 

تنوع ژنتيکي موجود براي صفات در لوبيا مي تواند در برنامه هاي به نژادي آن و انتخاب ژنوتيپ هاي با صفات زراعي مطلوب مورد استفاده قرار گيرد. به منظور بررسي تنوع ژنتيکي صفات زراعي و کيفيت دانه و تعيين روابط ميان عملکرد دانه و برخي صفات مورفولوژيکي، تعداد 52 نمونه لوبيا (Phaseolus vulgaris) در مزرعه تحقيقاتي بانک ژن گياهي ملي ايران در موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال وبذرکرج در سال 1390 مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو تکرار انجام پذيرفت. صفات مورد مطالعه مطابق دستورالعمل موسسه بين المللي ذخاير توارثي گياهي، اندازه گيري شدند. نتايج آمار توصيفي صفات نشان داد که تنوع قابل ملاحظه اي در ارتباط با صفات تعداد گره در ساقه اصلي، وزن 100 دانه، تعداد دانه در بوته و تعداد غلاف در بوته وجود دارد. دامنه تغييرات براي صفات تعداد دانه در بوته، وزن 100 دانه، تعداد روز تا رسيدگي و عملکرد بذر تک بوته به ترتيب برابر با 32 تا 150 دانه، 14.8 تا 74.22 گرم، 46 تا 96 روز و 11.2 تا 55.1 گرم برآورد گرديد. ضرايب تنوع فنوتيپي و ژنتيکي نيز براي صفات تعداد گره در ساقه اصلي، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن 100 دانه و عملکرد بذر تک بوته بالا بود. همچنين وراثت پذيري عمومي بالا (بين 62.8 تا 82.9 درصد) براي کليه صفات به جز تعداد روز تا گلدهي (22.3 درصد) و تعداد روز تا غلافدهي (7.9 درصد) مشاهده شد. تجزيه خوشه اي نيز ژنوتيپ ها را به سه گروه تقسيم نمود که دو گروه داراي بيشترين عملکرد بذر تک بوته بودند. در ميان صفات کيفي حداکثر تنوع براي وضعيت نخ غلاف و حداقل آن براي انحناي نوک غلاف مشاهده شد. نتايج همبستگي هاي ساده، رگرسيون چندگانه و تجزيه عليت نشان داد که صفات غلاف در بوته، وزن 100 دانه و تعداد بذر در بوته به عنوان اجزاي عملکرد بيشترين تاثير را بر عملکرد بذر تک بوته دارا بودند. در تجزيه به مولفه هاي اصلي، چهار مولفه حدود 67.60 درصد از کل تغييرات داده ها را توجيه کردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 236
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی